De juryleden zijn de afgelopen weken namelijk niet alleen overstelpt met technische details, juridische taal en nuances over patentlicenties. De gewone burgers, weliswaar uit het tech-savvy Silicon Valley, zijn ook aan specifieke instructies gebonden voor hun bepaling van een vonnis. Het voorlezen van de 84 formele bepalingen waar de jury zich aan moet houden, heeft bijna een hele ochtend in beslag genomen waarna de advocaten Apple en Samsung hun slotpleidooien hebben gehouden.

Slaapverwekkend

Naast de getuigenissen over design, computertechniek, telecomstandaarden en de gebezigde rechtbanktaal dreigde de lijvige instructielijst van 109 pagina's de jury te veel te worden: wegdoezelen dreigde. Rechter Lucy Koh is dan ook overgegaan tot opmerkelijke maatregelen, zoals iedereen geregeld op laten staan tijdens de slotzitting.

Nu moeten de juryleden zich buigen over de wederzijdse aanklachten. Enerzijds (en als eerste aangespannen) de zaak van Apple tegen Samsung voor het na-apen van het iPhone- en iPad-design. Anderzijds de (tegen)zaak) van Samsung tegen Apple voor het schenden van technische telecompatenten. Octrooien waarvan het op zijn beurt aangeklaagde Apple stelt dat ze onder het zogeheten FRAND-voorwaarden (fair, reasonable en non-discriminatory) horen te vallen; patenten op cruciale technieken die voor iedereen tegen een eerlijke en redelijke vergoeding ter beschikking moeten zijn.

Design versus techniek

Waar het om gaat? Enerzijds in de Apple-aanklacht vooral om ontwerpzaken. Het bedrijf van wijlen Steve Jobs heeft patenten en ontwerprechten (design patents) aangedragen op zaken als de afgeronde hoeken van de iPhone, de rechthoekige schermvorm van de iPad, het uiterlijk en de positionering van iconen, naast bedieningselementen als het knijpgebaar om in te zoomen en het 'terugstuiteren' van de beeldweergave als de onder- of bovenkant van een document wordt bereikt met scrollen.

Samsung zou dit alles - met opzet - hebben nageaapt in zijn Android-smartphones en -tablets, waaronder de Galaxy S, de Nexus S, de Galaxy Tab en vele andere apparaten. De aangeklaagde Android-hardwaremaker heeft tegengeworpen dat dit niet allemaal unieke innovaties van Apple zijn, maar dat andere bedrijven dit al eerder dan de iPhone-maker hebben uitgevonden. Daarbij heeft Samsung nog de sf-film 2001: A Space Odyssey aangevoerd, maar dat bewijs is door de rechter afgewezen.

Volgens Apple maken meer dan 20 Samsung-toestellen inbreuk op zijn beschermde ontwerpen: Klik voor groot Via: Forbes Wat velen vergeten is dat deze rechtszaak niet alleen Apple versus Samsung is: het is tegelijk ook Samsung versus Apple. Lees verder op pagina 2.

Anderzijds gaat het in de Samsung-tegenaanklacht om technische vondsten, waar het bedrijven patenten op heeft die Apple zou hebben geschonden. De tegenaanklacht is in deze rechtszaak tegelijk behandeld met Apple's oorspronkelijke aanklacht.

Android-toestelmaker Samsung stelt dat de mobiele apparaten van Apple inbreuk maken op octrooien voor 3G-connectiviteit, multitasken op een mobiel apparaat (dat op de achtergrond muziek afspeelt), het maken en direct bekijken plus mailen van een foto op een mobiele telefoon, en het bookmarken van een foto in een beeldgalerij op zo'n cameratelefoon.

Apple ontkent dat het deze patenten schendt, werpt tegen dat het deels FRAND-patenten zijn en beroept zich op de patentdeal die chipmaker Intel al heeft met Samsung. De 3G-claims van Samsung slaan namelijk op een door Apple gebruikte communicatiechip die is gemaakt door Infineon, wat grotendeels is opgekocht door Intel. Deze basebandchip is overigens alleen gebruikt in oudere Apple-apparaten: de iPhone 4S en de iPad 3 (officieel de nieuwe iPad geheten) hebben een chip van Qualcomm.

Bewijs vernietigd

Opvallend staartje aan de is dat de jury toch in het duister wordt gehouden over verdwenen bewijsmateriaal, vernietigd door Samsung maar ook door Apple. Beide bedrijven hebben relevant bewijsmateriaal niet goed bewaard. Dat is gebeurd nádat de officiële bewaarplicht voor deze rechtszaak duidelijk is geworden. Samsung heeft zich hier als eerste schuldig aan gemaakt.

Het Zuid-Koreaanse bedrijf heeft rechter Lucy Koh er echter van weten te overtuigen dat Apple ook geen schone handen heeft. Eerst zou de jury wel degelijke gebriefd worden over Samsungs bewijsvernietiging, maar dat is afgelopen zondag op de valreep voorkomen, meldt de aan Oracle gelieerde patentblogger Florian Mueller.

Wie precies waaraan schuldig?

De jury buigt zich nu over de zaak, waarna ze op een invullijst van twintig pagina's moeten aankruisen welke producten van beide bedrijven inbreuk maken op welke patenten en ontwerprechten van de ander. Een complicatie daarbij is de nog bijkomende keuze of moederbedrijf Samsung ergens schuldig aan is, dan wel de Amerikaanse elektronica-onderneming of de Amerikaanse telecomdochter.

Het gaat bij de schuldvraag er niet alleen om of een van beide bedrijven wist dat het een patent van de ander zou schenden, maar ook of de firma dat had moeten weten. Kennisgebrek wat betreft de patenten van de tegenpartij en de reikwijdte daarvan is dus geen excuus.

Weinig kans op vrede

De geruchtmakende zaak kan nog alle kanten op gaan: Samsung kan - al dan niet deels - schuldig zijn, of juist Apple, maar ook beide bedrijven kunnen veroordeeld worden. Een hoger beroep lijkt gegarandeerd, ongeacht de uitkomst. Tussentijds door de rechter opgelegde vredesbesprekingen - ook deze maand nog - hebben niets opgeleverd; de twee kemphanen staan juridisch lijnrecht tegenover elkaar. Zakelijk is Samsung echter een grote toeleverancier voor Apple, die een grote afnemer is voor Samsung. De belangen zijn dus enorm én enorm complex.

Het lijvige formulier dat de jury nu moet invullen over de diverse claims van patent- en ontwerpschending waarmee Apple en Samsung elkaar om de oren slaan: Apple-Samsung Form