Het Agentschap gaat zeer waarschijnlijk akkoord met het aanbod van KPN. Dit bevestigt woordvoerder Gernant Dekens van het Agentschap Telecom. Hij zegt dat het bijna zeker is dat KPN's verzoek voor teruggave van frequenties wordt ingewilligd.

"Dit gebeurt op zeer korte termijn", zegt Dekens. Hij kan niet zeggen wanneer dat dan is, maar licht wel toe: "KPN geeft in zijn verzoek aan de frequenties vóór 15 september terug te willen geven. Dat gaan we zeker halen."

Eigen stap

"KPN heeft vandaag zelf een verzoek ingediend om frequenties voor twee vergunningen terug te geven. Dat gaat om die voor de 1800-band en voor umts", licht Dekens toe. KPN-woordvoerder Stefan Simons bevestigt dit: "Voor die twee frequenties geldt niet de landelijke dekkingsplicht." Hij benadrukt dat dit niet betekent dat KPN aan dekking inlevert.

Simons vertelt dat KPN nog een klein kavel in de 1800-band overhoudt, maar daarvoor geldt dus niet de verplichting om een landelijk dekkend netwerk te houden. Het telecombedrijf heeft daarnaast ook een licentie van Telfort voor de 900-band, voor regulier (2G) gsm-verkeer. Die mag KPN gewoon houden.

3G-conflict

Het hele conflict met het Agentschap Telecom gaat over 3G-frequenties. Telfort is vorig jaar al een dwangsom opgelegd door het Agentschap omdat het niet voldeed aan de voorwaarden die horen bij de verkregen licenties voor het 3G-spectrum. Telfort heeft daar in 2000 947,6 miljoen gulden voor betaald, bijna een half miljard euro.

Telfort had vorig jaar zomer echter geen landelijk dekkend netwerk. KPN wierp tegen dat die zelf wel voldeed aan de 3G-verplichtingen en dat Telfort daar dus ook onder viel. Het Agentschap pareerde dat dit niet zo is doordat Telfort toen bij de umts-veiling een eigen licentie heeft verkregen met eigen verplichtingen, ongeacht een latere overname.

Gezakt voor 'examen'

Simons: "De telecombedrijven hebben vorig jaar zomer 'examen' gedaan bij het Agentschap. Telfort voldeed niet, en dat wisten wij ook wel. Maar Telfort-klanten zijn gewoon KPN-klanten en wij gebruiken onze frequenties gewoon zo efficiënt mogelijk." Daarnaast wou KPN de ongebruikte Telfort-frequenties gebruiken als reserve, om pas in te zetten als het gebruik van mobiel breedband flink toeneemt, vertelt Simons.

KPN heeft vervolgens wel die Telfort-frequenties versneld in gebruik genomen, maar dat was niet afdoende. "Het Agentschap wou in wezen dat wij twee netwerken naast elkaar uitrollen", klaagt Simons. Dat zou niet bepaald rendabel zijn, argumenteert KPN.

5 miljoen euro boete

Daar kwam nog een flinke dwangsom bij, met het risico van meer boetes. "In mei dit jaar is die dwangsom, van 5 miljoen euro, echt opgelegd", legt Dekens uit. "KPN is daartegen in beroep gegaan met een kort geding, maar heeft dat verloren."

Er loopt nog wel een bodemprocedure van KPN tegen dat oordeel, bevestigt woordvoerder Simons. Hij vertelt dat de rechter in het kort geding ook heeft bepaald dat de dwangsom niet wordt opgeschort, hangende de bodemprocedure.

Het is onbekend op welke termijn die gaat lopen, laat staan wanneer die uitsluitsel geeft. "Het kenmerk van bodemprocedures is dat die nogal lang duren", reageert Dekens. KPN's bodemprocedure dient hoe dan ook niet om de frequenties weer terug te krijgen. Het bedrijf geeft die nu immers zelf op. Wel is het mogelijk om met die procedure, indien KPN die wint, het bedrag van de dwangsom weer terug te krijgen.