KPN heeft dat vandaag zelf naar buiten gebracht. Het bedrijf zegt dat het in januari van dit jaar graag “met een schone lei" wilde beginnen bij de OPTA en “de relatie met de toezichthouder te verbeteren". Dat leidde volgens KPN tot “constructieve gesprekken" over het treffen van een schikking over alle lopende boetezaken.

Maar, zo moet KPN spijtig onderkennen, beide partijen kwamen niet tot overeenstemming over “het totaal aan voorwaarden". KPN zegt wel in gesprek te blijven met de OPTA over verbetering van het eigen complianceprogramma en over het herstel van vertrouwen. “KPN zal zich inspannen om het vertrouwen van de OPTA terug te winnen, we hopen dat daarmee het verscherpt toezicht zal vervallen", zegt ceo Eelco Blok (foto) van het telecombedrijf in de uitgegeven verklaring.

Juridische procedures gaan door

Dat betekent vooralsnog dat de lopende juridische procedures voortgaan. Zo ligt KPN nog steeds onder vuur wat betreft de aanbesteding van de Rijksbrede vaste telefonie. Daarin ging KPN de fout in door interne kortingen niet door te geven aan de concurrentie, zodat het bedrijf een veel lagere inschrijving op die OT2010-kavel kon doen. Daarover zijn inmiddels legio rechtszaken geweest.

Maar die zaak is slechts een van de vele “verdachte gedragingen" die de OPTA bij KPN heeft opgemerkt. Een aantal zaken loopt dus nog en daar wil OPTA niets over zeggen. De waakhond is in dat soort procedures gebonden aan een zwijgplicht, totdat alle procedures werkelijk zijn afgerond.

Overigens is KPN ook in 2005 al eens onder verscherpt toezicht geplaatst. OPTA en KPN kwamen toen in 2008 overeen een gezamenlijk compliancehandvest op te zetten, door de concurrentie gehekeld als een vaag en exclusief één-tweetje. Dit handvest blijkt nu inderdaad niet te voldoen.

OPTA is zwijgen opgelegd over lopende dossiers

"Uiteindelijk wijst de praktijk uit of een onderneming zich aan de wet- en regelgeving houdt", zegt woordvoerder Cynthia Heijne van OPTA over dat handvest. Zij zegt niet te kunnen openbaren welke juridische procedures nog lopen tegen KPN, behalve OT2010. "Het gaat om diverse dossiers. Maar KPN verzet zich tegen openbaarmaking van die zaken."

Volgens Heijne heeft OPTA het verzoek tot schikking van KPN uiteindelijk afgewezen doordat de waakhond ook de belangen van de concurrentie en de klanten heeft meegenomen in de afweging. "En dus niet alleen de belangen van KPN."