De huidige infrastructuur, bestaande uit onderling gekoppelde computers en onderling verbonden mensen, heeft zijn tijd gehad, zo vindt de Europese Commissie. “Het huidige internet is niet in staat toekomstige gegevensstromen te beheren en kan evenmin de gewenste nauwkeurigheid, veerkrachten en veiligheid bieden”, zegt de Commissie in een vandaag uitgegeven verklaring. Er wordt vanaf nu ingezet op het mobiele internet, waarbij alles en iedereen aan elkaar gekoppeld is.

Het partnerschap van overheden, bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties zal acht gebieden onderzoeken. In die gebieden wordt bekeken hoe innovatie en werkgelegenheid in de mobiele-, software- en dienstenindustrie op gang kan worden gebracht. In de komende vijf jaar geeft de EC daar 300 miljoen aan uit, de andere partners komen met de andere 300 miljoen euro.

Start van acht projecten

Vandaag is het startsein gegeven voor acht projecten waaraan in ieder geval 41 miljoen wordt uitgegeven. De ontwikkeling van een centraal platform is de basis. Dat centrale platform moet vooral de de persoonlijke levenssfeer beschermen en real-time gegevensverwerking en cloudcomputing ondersteunen.

De acht projecten richten zich onder meer op milieugegevens, de voedselwaardeketen, elektriciteitsbeheer, netwerkmedia (onder meer gaming), internationale logistiek, beveiliging van de openbare ruimte, persoonlijke mobiliteit en een aantal projecten in de openbare infrastructuur in Londen, Berlijn, Aarhus, Santander en Trento.

Grootschalige oefeningen

De eerste fase van het project, dat Future Internet-Public Private Partnership heet, duurt twee jaar. In die periode wordt het platform ontwikkeld waarop later de internetdiensten worden opgestart. Dat gebeurt in de tweede fase, die eveneens twee jaar duurt. Er komen dan grootschalige oefeningen met “innovatieve en complexe” internetdiensten en -toepassingen. In de derde fase, die eind 2015 eindigt, moeten de testomgevingen worden omgevormd tot “vruchtbare digitale ecosystemen” die verder worden ontwikkeld met regionaal innovatiebeleid.

Eurocommissaris Neelie Kroes, verantwoordelijk voor de Europese Digitale Agenda, zei bij het startsein: “Wij staan pas aan het begin van het internettijdperk. Europa moet al zijn talent aanwenden om bij te blijven in deze sector.” Daarbij wees zij op Europa’s toekomstige concurrentievermogen. “Als wij niet als eersten investeren en innoveren, zullen onze concurrenten wereldwijd het wel doen."