Kroes heeft dit vandaag meegedeeld. Zij laat de Europese telecomwaakhond BEREC onderzoek doen naar het gedrag van de telecomproviders. Daarbij wordt gekeken of er legale diensten worden geblokkeerd, en of er barrières worden opgeworpen die het klanten moeilijk maken over te stappen van de ene naar de andere provider. Als uit het onderzoek blijkt dat telecomproviders zich niet houden aan de nieuwe EU-telecomregels, neemt Kroes maatregelen. De nieuwe regels gaan per 25 mei in.

De Europese Commissie wil met de nieuwe telecomregels transparantie en kwaliteit van de dienstverlening bevorderen. Onder meer moeten de breedbandverbindingen van bedrijven en consumenten net zo snel zijn als wordt aangegeven in reclame-uitingen van internetaanbieders.

Scrupuleus feitenonderzoek

BEREC gaat nu een “scrupuleus feitenonderzoek” doen om een “open en neutraal internet te garanderen”, zegt de Europese Commissie. De onderzoeksresultaten worden eind van dit jaar gepubliceerd. Als daaruit blijkt dat er nog problemen zijn, zegt de Commissie stringentere maatregelen te overwegen.

“Als de resultaten me niet bevallen, zal ik niets chromen met strengere maatregelen te komen”, zegt Kroes, “wellicht in de vorm van richtsnoeren of zelfs van algemene wetgevingsmaatregelen.” Als ook dat onvoldoende blijkt, zal Kroes het blokkeren van legale diensten en toepassingen simpelweg verbieden.

Diverse klachten

De transparantie die Kroes wil zien, behelst onder meer het vooraf aan de (potentiële) klant laten weten welke maatregelen er zijn genomen om het internetverkeer te beheren en de gevolgen daarvan voor de kwaliteit van de dienst. Daar horen ook de beperkingen bij, zoals maximale bandbreedte en beschikbare snelheid. BEREC zegt uit diverse landen klachten te horen over de verschillen tussen werkelijke snelheid en die in de reclames.

Het blokkeren van diensten, zoals VoIP (bijvoorbeeld Skype) of het achterstellen van diensten van concurrenten (zoals streaming video) wordt onderwerp van een nauwgezet onderzoek, nadat is gebleken dat dat schering en inslag is. Onderzocht wordt of het om incidentele gevallen gaat of dat er sprake is van een algemeen probleem.