De bewering dat Google in zijn smartphonebesturingssysteem Android de open source-licentie GPL schendt, is afkomstig van advocaat Edward Naughton. Die stelde afgelopen week op het blog The Huffington Post dat Google de GPLv2 zou schenden door code uit de kernel headers van open source-besturingssysteem Linux te kopiëren naar Android.

Van GPL naar Apache

Aan dat mobiele besturingssysteem is vervolgens de open source-licentie Apache gekoppeld. Door deze constructie zou Android in principe de oorspronkelijk geldende licentie GPL schenden. Die vereist namelijk dat 'afgeleide werken' zelf ook onder die open source-licentie vallen.

Als de lezing van Naughton wordt gesteund door de Amerikaanse rechter, heeft dat grote gevolgen voor Android. Ontwikkelaars van Android-apps zouden bijvoorbeeld al hun code onder GPLv2 vrij moeten geven. Maar ook als Google in deze discussie gelijk zou krijgen, zijn volgens Naughton de rapen gaar. Die uitkomst zou namelijk betekenen dat commerciële ontwikkelaars alle code die onder GPLv2 verspreid is, kunnen kopiëren en gesloten maken.

Totale onzin

Maar vooraanstaande figuren in de open-sourcewereld fileren de analyse van Naughton. Linux-schepper Linus Torvalds zegt in een interview met IT World dat zijn eerste indruk is dat de aantijgingen van Naughton totale onzin zijn.

“Ik heb geen precies beeld van wat Google heeft gedaan met de kernel headers, maar ik zie geen enkele reden waarom ze het anders zouden willen aanpakken dan met glibc”, zegt Torvalds. Glibc valt onder de Lesser GPL (LGPL), die het wel toestaat om software die aan de LGPL-software is gekoppeld onder een andere licentie te laten vallen.

Het zou volgens Torvalds ook niet logisch zijn voor Google om headers te gebruiken die direct onder GPLv2 vallen. “Natuurlijk hebben we onze eigen 'interne' headers, en we hebben spul dat alleen relevant is voor de kernel. Maar het heeft voor Google helemaal geen zin om deze te gebruiken omdat die headers buiten de kernel geen nut hebben. Dus ik zie niet waar het allemaal om te doen is.” De oorspronkelijke maker van Linux stelt verder dat eenieder die een dergelijke discussie wil beginnen uitsluitend politiek gemotiveerd kan zijn.

Onbewezen hypothese

Voor het weekeinde heeft ook Bradley Kuhn, directeur van de Software Freedom Conservancy, zijn licht laten schijnen op deze zaak. In zijn blogpost stelt hij dat Naughton nooit de claim kan maken dat Google met Android GPLv2 schendt, omdat daarvoor een uitgebreide technisch-juridische analyse voor nodig is. Daarbij moet de code mogelijk regel voor regel doorgespit worden, door zowel een ervaren programmeur als een juridisch expert.

“Het is storend dat deze paper [van Naughton - red.] wordt gepresenteerd als een complete analyse”, schrijft Kuhn. “Deze paper is hooguit een vaststelling van een hypothese waarop de experimenten nog moeten plaatsvinden.” Verderop noemt Kuhn de analyse van Naughton slordig en alarmistisch.