De parlementaire assemblee van de Raad van Europa heeft vrijdag een resolutie aangenomen waarin een aantal te nemen maatregelen staan die de schadelijke gevolgen van elektromagnetische straling moeten beperken. Onderdeel daarvan is het beschermen van kinderen en jongvolwassenen tegen een overdosis aan straling die komt van draadloze netwerken. Daarmee wordt zowel draadloos internet als mobiele telefonie bedoeld.

Maatregelen zijn het uitbannen van draadloos internet uit scholen, leerlingen verbieden met mobiele telefoons naar school te komen, het beperken van het gebruik van dect-telefoons en strengere regels voor babyfoons. De door het parlement van de Raad van Europa aangenomen resolutie heeft overigens geen bindend gevolg voor de aangesloten staten. De Raad gaat nu in overleg met de lidstaten, waaronder Nederland, over de inhoud van de resolutie.

Wachten op onderbouwing

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu meldt dat de resolutie van de Raad van Europa wordt bestudeerd. “We zijn benieuwd naar een uitgebreidere duiding van het onderbouwing van het voorstel”, zegt een woordvoerster. Het ministerie wacht nu onder meer een advies van het zogeheten Kennisplatform Elektromagnetische Velden (EMV) af. “Mede naar aanleiding daarvan en de reactie vanuit de Europese Unie zullen we ons beraden op de eventuele noodzaak tot aanpassing van het beleid.”

Dat er een aanpassing van het beleid komt, lijkt door eerder gedane uitlatingen van Erik Lebret, hoofdwetenschapper bij RIVM op het gebied van Milieu en Veiligheid, niet voor de hand liggen. Lebret gaf na eerdere publicatie op Webwereld over het ontwerpvoorstel dat de Raad van Europa zou behandelen, een radio-interview waarin hij bedoeld voorstel afbrandde.

'Geen wetenschappelijke basis'

Lebret was als vertegenwoordiger van het Kennisplatform EMV te gast bij het radio-1 programma De Gids.fm. Naast RIVM zijn de GGD’en, TNO, Agentschap Telecomen andere organisaties vertegenwoordigd in het platform. Lebret zag “geen enkele wetenschappelijke basis” onder het voorstel van de Raad van Europa. Wel zei hij dat het platform overweegt de effecten van straling op mensen te onderzoeken, maar zette daarbij de kanttekening dat de uitkomsten van een dergelijk onderzoek “tien tot vijftien jaar” op zich zullen laten wachten.

Het parlement van de Raad van Europa riep de lidstaten juist op niet te wachten op “definitieve zekerheden” over de eventuele schade aan mensen door straling, maar op voorhand het risico op gezondheidsschade zoveel mogelijk uit te sluiten door rekening te houden met de blootstelling van met name kinderen aan elektromagnetische straling. “Wetenschappelijk onderzoek heeft tot nu toe geen enkele zekerheden gegeven over het wel of niet schadelijk zijn van straling.”

Scholieren aan de umts-stick

Het uitbannen van draadloos internet op scholen is slechts een van de vele maatregelen die de Raad van Europa voorstelt. Maar Lebret ziet daar helemaal niets in. “Als leerlingen niet de beschikking hebben over draadloos internet van school, dan kopen ze massaal umts-sticks. En die zijn erger.” Verder zegt hij dat “de voordelen moeten worden afgewogen tegen de nadelen. Overal vind je dit soort straling.” Hij benadrukt dat straling van welke bron dan ook “beneden de normen” blijft.