Vorige week werd bekend dat er vijf partijen hebben geboden op een gedeelte van het spectrum dat wordt geveild voor mobiel breedband. Nieuwkomers Tele 2 en Ziggo 4 (een samenwerking tussen UPC en Ziggo) hebben allebei het maximum van 40 MHz gekocht.

De gevestigde operators kregen van tevoren een beperking opgelegd. KPN en T-Mobile kochten het hun toegekende maximum aan spectrum: respectievelijk 20 en 10 MHz. Alleen Vodafone bood op minder spectrum en kocht 20 MHz, terwijl het bedrijf 25 MHz mocht aanschaffen.

De providers hebben nu in een tweede ronde geboden op bepaalde frequentieblokken binnen de 2,6 GHz band. Dit heeft prijsverschillen tussen de blokken tot gevolg. Ziggo 4 is het meeste geld kwijt; het betaalt iets meer dan 1 miljoen euro voor de frequentieblokken. Deze nieuwkomer wordt gevolgd door KPN die 909.000 euro betaalt voor zijn 20 MHz. Tele 2 is 4 ton kwijt, Vodafone 2 ton en T-Mobile 1,9 ton.

Prijzen verschillen

De verschillen in de bedragen komen door het hanteren van het zogenaamde tweede-prijs principe. De operators hebben geboden op een specifiek blok spectrum, maar betalen daar nooit meer voor dan het op één na hoogste bod (de zogeheten tweede geboden prijs). Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat Tele 2 en Vodafone 0 euro hebben betaald voor een specifiek blok spectrum omdat er niemand anders op de blokken bood en het tweede bod nihil was.

Ziggo 4 en KPN hebben wel extra kosten gemaakt voor de door hun gewenste spectrumblokken. De tweede prijs die voor die blokken werd geboden, was respectievelijk 609.000 en 709.000 euro. Deze regeling is ingevoerd om enorme prijsopdrijvingen tegen te gaan.

4G-frequentieband

Het gaat in alle gevallen om gepaard spectrum. Dat wil zeggen dat er aaneengeschakelde frequentieblokken zijn verkocht waardoor het mogelijk is om een 4G-netwerk aan te leggen. Dat is de opvolger van de in Nederland gangbare 3G-standaard voor mobiel internet. Alleen met aaneengeschakelde blokken kan genoeg bandbreedte geboden worden voor 4G.

"Er is 69,7 MHz ongepaard spectrum overgebleven. Hiervoor was blijkbaar op dit moment geen belangstelling bij de deelnemende marktpartijen", aldus het Agentschap Telecom dat de veiling hield.

Deze frequenties zijn vooral geschikt voor WIMAX en niet voor 4G. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) beraadt zich over de bestemming van het overgebleven spectrum.

Binnen 2 jaar uitgerold

De 2,63 miljoen euro die de overheid verdient aan het veilen van de frequenties staat in schril contrast met de eerste mobiele breedbandveiling in 2000. In guldens werd er destijds 5,9 miljard besteed aan umts-frequenties. Dit is volgens een woordvoerder van het Agentschap Telecom deels te danken aan het tweede prijsprincipe, maar ook aan de marktwaarde van frequenties aan het begin van de eeuw. "De markt is nu gewoon anders."

De operators die spectrum hebben aangeschaft, moeten hun netwerken binnen 2 jaar hebben uitgerold.