De drie Nederlandse mobiele operators hebben onder druk van de politiek overeenstemming bereikt over het overnemen van bel- en smsverkeer tijdens een langdurige storing, om zo hinder voor klanten te beperken. Er zijn echter een aantal randvoorwaarden gesteld die de kans dat er ooit gebruik van wordt gemaakt “zeer klein” maakt.

Het moet gaan om een grote storing die een significant deel van de klanten raakt, “wanneer meer dan 500.000 klanten van één provider in één specifieke regio worden getroffen door een storing”, legt minister Kamp van Economische Zaken uit in een Kamerbrief (pdf). “Bovendien moet de storing naar verwachting langer dan drie dagen gaan duren.”

Roamingscenario zeer zeldzaam

Dergelijke storingen zijn extreem zeldzaam. Eigenlijk het enige concrete voorbeeld is de langdurige Vodafone-storing in de Randstad van vorig jaar, als gevolg van een brand in een telefooncentrale. Die storing was ook de aanleiding voor deze regeling, na druk van politiek en overheid.

De operators gaan binnenkort de roamingconstructie testen, en die moet later dit jaar operationeel zijn. “Nederland zal straks als één van de weinige landen in de wereld een dergelijke voorziening hebben”, schrijft de minister trots.

Maar de drempel om regionale roaming aan te zetten is erg hoog. Ten eerste zijn er dus bovenstaande randvoorwaarden. Dat maakt het scenario al zeldzaam. “We houden het eigenlijk niet voor mogelijk dat we er ooit gebruik van hoeven te maken. Maar er is een zeer kleine kans,” licht de woordvoerder van T-Mobile toe.

De getroffen operator moet namelijk ook zijn hele database met mobiele telefoonnummerreeksen beschikbaar stellen aan de concurrent, anders is roaming onmogelijk. De getroffen operator kiest één van de andere twee rivalen uit om in te springen, of in het ergste geval allebei. De andere operators kunnen in principe niet weigeren om netwerkhulp te bieden, tenzij ze zelf problemen hebben in de verstoorde regio.

Ultiem vangnet

Nadat roaming in de backend is aangezet moeten klanten van de verstoorde provider ook nog handmatig het andere netwerk selecteren op hun mobiel, vertelt de zegsman van T-Mobile. De getroffen operator zal naderhand de hulpverlenende operator compenseren, zo is tevens vastgelegd.

“Het is een charmante oplossing die beantwoordt aan de oproep van de politiek”, aldus telecomanalist Ed Achterberg van Telecompaper in een reactie aan Webwereld. “Het is wel een soort ultiem vangnet dat hopelijk nooit gebruikt hoeft te worden.”

Geen dataroaming

Het gaat vooralsnog alleen om bel- smsverkeer. Het overnemen van dataverkeer wordt nog onderzocht, maar dan alleen het cruciale machine-to-machineverkeer (M2M), dat veelal over 2G-gaat en overigens al vaak redundant is geïmplementeerd, bijvoorbeeld met dual sims.

Mobiel internetverkeer van klanten kan niet zomaar massaal worden overgeheveld, dat vergt veel meer capaciteit. “De kans op uitval van het gehele mobiele communicatienetwerk van die operator wordt hierdoor groter waarmee de oplossing een averechtse werking kan hebben”, constateert minister Kamp. Bovendien hebben mensen steeds vaker toegang tot wifi.