Elan heeft op 29 maart een klacht ingediend bij de International Trade Commission (ITC). Daarin uit het Taiwanese bedrijf de officiële beschuldiging dat Apple inbreuk maakt op een multitouchpatent. Het patent omschrijft de mogelijkheid om meerdere vingers tegelijkertijd waar te nemen op touchapparaten. Een dergelijke techniek wordt gebruikt in de iPad, iPhone, iPod Touch, MacBook en Magic Mouse van Apple.

Invoerverbod

Het Taiwanese bedrijf heeft de ITC verzocht de import van deze producten naar de Verenigde Staten stop te zetten, en Apple te verhinderen nog dergelijke producten in Amerika te verkopen. Vrijwel alle apparatuur van Apple wordt in Azië geproduceerd.

Het patent van Elan staat geregistreerd onder nummer 5.825.352 bij het Amerikaanse patentenbureau. Elan produceert voornamelijk processors maar legt zich ook toe op touchtechnologie.

Serieus nemen

Het was tot nu toe nog onduidelijk of de ITC de klacht serieus zou nemen maar nu blijkt dat de handelsautoriteit een onderzoek instelt naar Apple. In april vorig jaar diende Elan ook al een aanklacht in tegen Apple maar toen bij een rechtbank in Californië. Ook in die zaak wordt het multitouchpatent genoemd. De eerstkomende hoorzitting is gepland op 21 juni. In die zaak eist Elan geen invoerverbod maar een schadevergoeding.

Apple heeft nog niet gereageerd op het besluit van de ITC de beschuldiging van patentinbreuk officieel te onderzoeken.