Het cell-broadcastsysteem NL-Alert zou oorspronkelijk vorig jaar ingevoerd worden en begin dit jaar gereed zijn. In augustus 2008 heeft toenmalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Guusje ter Horst gezegd dat de geleidelijke invoering in 2009 zou beginnen. In juni vorig jaar sprak zij de verwachting uit dat het alarmsysteem in 2010 gereed zal zijn.

De deadline voor de oplevering is dus verplaatst naar eind dit jaar. Het systeem moet begin 2011 volledig operationeel zijn, vertelt een BZK-woordvoerder aan Webwereld. Bij een cell-broadcastalarm worden alle gsm-bezitters in een wijk of regio gelijktijdig met een alarmbericht op de hoogte gesteld in geval van een ramp.

Contracten met operators

De komende vijf jaar trekt BZK 28 miljoen euro uit om het systeem in de lucht te houden, bevestigt een woordvoerder de berichtgeving van nrc.next. Dat geld gaat op aan aanvangsinvesteringen en contracten met mobiele operators KPN, T-Mobile en Vodafone.

Daarnaast gaat een deel van het geld naar het Nederlandse ict-bedrijf Centric dat optreedt als 'broker'. Hoe het geld precies wordt verdeeld wil het ministerie niet zeggen. Het stelt dat deze informatie vertrouwelijk is.

Het Noorse bedrijf UMS levert de basiselementen van het Nederlandse systeem. Dat bedrijf levert al een vergelijkbaar cell-broadcastsysteem in Noorwegen.

Regio's tegelijkertijd alarmeren

Centric treed op als schakel tussen de veiligheidsregio's en de telecomproviders. Vervolgens kan iedereen in een bepaalde regio - of in heel Nederland - gewaarschuwd worden. Dat gebeurt in de vorm van een soort sms-bericht. Het verschil tussen een normaal sms-bericht en een NL-Alert is een afwijkende berichttoon. Hiervoor moeten nog Europese afspraken worden gemaakt om tot een standaard te komen.

Voor doven en slechthorenden wordt gezorgd dat de trilfunctie in de telefoon werkt. Blinden kunnen gewaarschuwd worden via een automatisch voorgelezen bericht. Ook wordt er gekeken naar waarschuwing in scholen en bioscopen.

Afspraken

Groot voordeel van NL-Alert boven een sms-alarmdienst is de mogelijkheid van locatiegebonden berichten. "Dat komt door de cell-broadcasttechniek", legt een zegsman van het ministerie uit. In plaats van een lijst 06-nummers wordt het bericht op een andere manier naar de telefoons gestuurd. Dit gebeurt wel gewoon via de bestaande zendmasten.

Tot eind dit jaar worden nog afspraken gemaakt met telefoonfabrikanten over het instellen van een cell-broadcastsignaal. Het is de bedoeling dat dit bij nieuwe telefoons standaard wordt ingesteld. Op huidige toestellen is de mogelijkheid vaak al wel aanwezig maar moet de gebruiker het kanaal handmatig instellen. Er wordt ook onderzocht of het kanaal op afstand kan worden ingeschakeld.

Kritiek

Het cell-broadcastsysteem laat een tijd op zich wachten. Al sinds 2004 wordt de technologie getest en in 2007 werd bekend dat de overheid een dergelijke alarmdienst wil invoeren.

Ook op de kosten wordt kritiek geleverd. Een sms-systeem zou goedkoper zijn dan het uitrollen van een nieuwe technologie. Het nadeel van sms-berichten voor een alarmdienst is dat er een wachtrij ontstaat. Daardoor ontvangen mensen het bericht op verschillende tijdstippen. Bij cell-broadcast kan iedereen tegelijkertijd worden gewaarschuwd.