Volgens een Amerikaanse rechter heeft Google met zijn afvangen van WiFi-signalen en het in kaart brengen van de namen en MAC-adressen van draadloze routers de zogeheten Wiretap Act overtreden. Die wet regelt wanneer het is toegestaan communicatie af te tappen tussen personen. Onder meer wordt daarin geregeld wanneer het is toegestaan dat de politie telefoonverkeer van verdachten afluistert.

Google heeft in die rechtszaak als verweer gebruikt dat WiFi-signalen moeten worden beschouwd als radiogolven, zoals de AM- en FM-band. Die zijn vrijelijk door iedereen te ontvangen. Net als niet versleutelde en niet-beveiligde draadloze netwerken, zegt Google. Maar de lokale rechter in Silicon Valley oordeelde dus anders. De zaak was aangespannen door een aantal burgers.

'Miljoenen gebruikers in overtreding'

Google heeft nu bij de 9th US Circuit Court of Appeals gevraagd om de beslissing van die rechter te bekijken op juridische houdbaarheid, schrijft Wired. Volgens het bedrijf werpt het oordeel van de rechter namelijk een hele set aan nieuwe juridische vragen op. De uitspraak kan namelijk verregaande gevolgen hebben voor miljoenen gebruikers van open onversleutelde WiFi-netwerken in hotels, restaurants en andere bedrijven.

Het oordeel van de rechter is een nieuwe episode in de hele Street View-affaire. Dat Google “per ongeluk" data opving en opsloeg bij het in kaart brengen van de WiFi-netwerken in de hele wereld, kwam aan het licht toen Duitse privacyorganisaties aan de bel trokken. Daarna volgden andere landen, zoals Frankrijk en Zwitserland. Google heeft altijd gezegd dat het een fout was, een ongelukje dat niet had mogen gebeuren.