Eind vorig jaar diende de Electronic Frontier Foundation, een organisatie die zich inzet voor vrijheid in de digitale wereld, een voorstel (PDF) in bij het Copyright Office van de VS, waarin wordt voorgesteld om het jailbraken uit de iPhone te legaliseren. De EFF zegt daarin dat aanbieders van mobiele telefoons verschillende technische maatregelen nemen waarmee ze gebruikers verhinderen om naar vrije keus applicaties te draaien. De iPhone wordt dan genoemd als het beste voorbeeld van deze strategie. Daarop kun je alleen software draaien als die is gekocht in de Apple iTunes App Store.

Gebruikers die toch andere legaal verworven software willen gebruiken, moeten daar de iPhone firmware voor aanpassen. Maar, zo stelt de EFF bij monde van Fred von Lohmann en Jennifer Granick, is er niets in de wet dat iemand daarvan kan weerhouden, omdat het geen substantiële schade toebrengt aan Apple. Verder is het goed voor de concurrentie en voor de gebruiker als die andere applicaties kan installeren dan alleen de software die is goedgekeurd en gedistribueerd wordt door de producent.

Apple reageert

Apple heeft eind vorige week een antwoord (PDF) ingediend, waarin het bedrijf de EFF categorisch tegenspreekt. Apple stelt dat het jailbraken een overtreding is van de copyrights. Bovendien leidt het vrijmaken van de iPhone tot nog meer piraterij. Mensen worden zo namelijk in staat gesteld om allerlei illegale software te draaien op de iPhone.

Tot zover is er natuurlijk niets nieuws onder de zon. Een willekeurige organisatie wil dat een groot bedrijf zijn praktijken aanpast en het bedrijf weigert dat. Interessant wordt het pas als andere bekende bedrijven zich ermee gaan bemoeien.

Mozilla en Skype

Dat gebeurde gisteren. Toen dienden Mozilla (PDF) en Skype (PDF) ook argumenten in bij het Copyright Office, gelukkig met beduidend kortere verklaringen. In dat van Mozilla staat dat het de EFF steunt, al noemt het Apple en de iPhone niet bij naam. Mozilla zegt dat gebruikers van smartphones alle programma’s zouden moeten mogen gebruiken die ze willen om het internet op te gaan. Dat is voor Mozilla even belangrijk als een open web.

Skype zegt in zijn verklaring dat het tegen alle pogingen is om de mogelijkheden van individuen aan banden te leggen om apparaten en software te gebruiken die ze willen op draadloze netwerken.

Natuurlijk hebben Mozilla en Skype er belang bij dat de iPhone opengegooid wordt. Mozilla is bijvoorbeeld met een eigen mobiele browser bezig, Fennec. Maar de lock-in van Apple is een doorn in het oog van veel gebruikers. Het zou fijn zijn als er nu eindelijk duidelijkheid wordt geschapen. En het ziet er naar uit dat die er nu eindelijk komt, naar welke kant het dubbeltje ook valt.

Bron: Techworld