Volgens de OPTA zou openbaarmaking van de tot nu toe verzamelde gegevens het lopende onderzoek schaden. OPTA werkt daarin samen met het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Die heeft bezwaren tegen het vrijgeven van die informatie

Bits of Freedom heeft een beroep gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om stukken openbaar te krijgen die OPTA heeft verzameld in het onderzoek naar het aftappen van mobiel internetverkeer door KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2. OPTA heeft naar aanleiding van de commotie eerder dit jaar over dat gebruik van DPI door KPN een onderzoek gestart.

OPTA wacht op CBP

Dat onderzoek is inmiddels stil gelegd omdat OPTA nu wacht tot de conclusies van het CBP, dat eveneens een onderzoek doet. OPTA wil wachten met het eigen onderzoek tot de uitkomsten van het CBP-onderzoek bekend zijn. Wanneer dat is, is onbekend. Het CBP doet nooit uitspraken over lopende onderzoeken.

Bits of Freedom wil onder meer de antwoorden van de telecombedrijven op vragen van OPTA over het gebruik van DPI hebben. Maar de telecombedrijven hebben daar bezwaren tegen. Volgens KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2 gaat het hier om bedrijfsvertrouwelijke informatie die als het openbaar wordt gemaakt de ondernemingen onevenredig zou benadelen.

Bezwaren CBP geven doorslag

Maar op zich is dat voor OPTA op zich nog geen reden om in ieder geval delen van het dossier openbaar te maken, maar de weigering om aan het Wob-verzoek van Bits of Freedom is gebaseerd op de bezwaren van het CBP. “Voortijdige bekendmaking van de informatie kan naar het oordeel van het college een zeer nadelige invloed hebben op de effectiviteit van het toezicht en het resultaat van het onderzoek en daarmee op het functioneren van de toezichthouders", concludeert OPTA.

Bits of Freedom heeft eerder deze week het Openbaar Ministerie een brief gestuurd waarin wordt gevraagd toch een strafrechtelijk onderzoek naar de handelswijze van KPN te doen. Eerder zag het OM daar niets in, nadat het KPN gevraagd had wat ze nu precies aftappen van het mobiele internetverkeer van hun klanten. Volgens het OM gaat KPN daar niet mee over de schreef, iets dat de actiegroep voor digitale vrijheid betwist.