Onder de radar van het veel breder uitgemeten antenneprobleem zwelt een klachtenstroom aan over de falende nabijheidssensor (proximity sensor) van de iPhone 4. Zo’n sensor registreert de nabijheid van een object. Zo gaat de parkeerhulp van moderne auto’s piepen in de buurt van een andere auto en schakelen mobieltjes hun aanraakscherm uit als het toestel aan het oor wordt genomen.

Deze sensor van de iPhone 4 heeft echter flinke kuren, klagen veel gebruikers. Hierdoor wordt vaak het aanraakscherm niet uitgeschakeld als de telefoon naar het oor wordt gebracht. Met als gevolg dat oor, kaak of wang tijdens een gesprek ongemerkt en ongewild op allerlei ‘knoppen’ drukken.

Afgebroken gesprekken

Een van de meest voorkomende en irritante hierbij het plotseling afbreken van het gesprek doordat de kaak de prominente rode ‘End’ knop toucheert. Een andere veelbeschreven klacht is het onverwacht uitschakelen van de microfoon (mute). Ook melden klagers dat er abusievelijk (en onsuccesvol) een videobelsessie met FaceTime wordt geïnitieerd of de contactenlijst wordt geopend. Sommigen melden zelfs dat ze tijdens een gesprek per ongeluk een mail hebben gestuurd of iemand anders gingen bellen. En dat alles met de kaak.

iPhone 4 belscherm

De eerste klachten stammen van 23 juni en sindsdien is de thread op het Apple-forum gegroeid tot 60 pagina’s met ruim 900 reacties. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd.

Terug naar fabrieksinstellingen

In een gerelateerde thread wordt wel een oplossing aangedragen. Hier is de klacht dat, eveneens door een gebrekkige proximity sensor, het scherm juist weer niet aangaat als het toestel van het oor verwijderd wordt. De oplossing hiervoor lijkt om de algemene instellingen terug te zetten naar de fabrieksdefault. Daarna zou de sensor naar behoren werken. Voor sommige klagers in de hoofdthread biedt deze fix inderdaad soelaas, maar anderen melden dat de problemen aanhouden.

Volgens ene 'NemosX', die ook een video maakte van het probleem (zie hieronder), is het gerelateerd aan de temperatuur van het toestel. Alleen als het toestel enigszins warm is dan faalt de sensor, observeert hij.

Andere klagers voorzien al sarcastisch het antwoord van Apple:”Je houdt de telefoon verkeerd”, refererend aan een ander probleem dat de afgelopen week veel aandacht kreeg: het wegvallen van het netwerksignaal als de telefoon in de hand wordt gehouden.

Signaal eigenlijk veel zwakker

Eind vorige week kwam Apple met een opmerkelijke verklaring van dit probleem. Door een totaal verkeerd algoritme worden er structureel twee balkjes (de indicator van signaalsterkte) teveel getoond.

De daadwerkelijke signaalsterkte is dus praktisch altijd veel zwakker dan dan de iPhone zelf aangeeft. Deze anomalie treedt al op sinds de eerste iPhone. Een update zal dit binnenkort verhelpen, belooft Apple, waarna de iPhone eerlijk zal weergeven hoe sterk of zwak het signaal is. Aan het signaal of de werking van de antenne zelf veranderd niets.