T-Mobile schakelde in 2008 het umts-netwerk van het overgenomen Orange uit. Het Agentschap Telecom, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, eiste toen dat T-Mobile de dekking van het netwerk weer op orde bracht en legde het telecombedrijf een dwangsom op van 5 miljoen euro per kwartaal. T-Mobile bracht uiteindelijk het netwerk weer in de lucht, maar was te laat om aan een eerste dwangsom van 5 miljoen euro te ontsnappen.

T-Mobile ging tegen de dwangsom in beroep bij de Rotterdamse rechtbank, maar die oordeelde in het voordeel van het ministerie. Ook vindt de rechtbank dat de weigering van het ministerie om de umts-frequentie van Orange om te ruilen met die van Telfort rechtmatig was. KPN had de umts-licentie van Telfort toentertijd alweer ingeleverd.

Ook Vodafone betrokken

De rechter combineerde in deze uitspraak verschillende zaken, omdat ze allemaal betrekking hebben op de umts-vergunningen van T-Mobile. Uiteindelijk ging het om acht beroepszaken waarin de rechter een beslissing moest nemen.

De zaak begon te rollen nadat T-Mobile het overgenomen Orange integreerde in de eigen organisatie en alles onderbracht in de nieuwe BV T-Mobile Netherlands. Het schakelde het Orangenetwerk uit. Vodafone deed vervolgens bij het ministerie een handhavingverzoek, dat uiteindelijk leidde tot de sommatie aan T-Mobile de dekking van het netwerk weer op orde te brengen, op straffe van een dwangsom van 5 miljoen euro per kwartaal, met een maximum van twee jaar en/of een maximum van 40 miljoen euro.

Ruilen mag niet

T-Mobile wilde liever het Orange-spectrum ruilen voor dat van Telfort, omdat dat spectrum vlak naast het eigen T-Mobile-spectrum lag. Maar dat verzoek werd geweigerd. Vodafone eiste vervolgens intrekking van de vergunning van T-Mobile, omdat het nieuw opgerichte T-Mobile Netherlands “een ander bedrijf” was en de vergunning dus niet meer geldig zou zijn. Hierin gaf de rechtbank Vodafone ongelijk.

Vodafone ving ook bot bij de rechter toen het de vergunning op andere argumenten ongeldig probeerde te verklaren. Zo zou de dekking van het Orangenetwerk ook nadat het weer was ingeschakeld door T-Mobile geen volledig landelijke dekking bieden, terwijl dat verplicht is. Ook zou de gunning van de umts-kavels van begin deze eeuw verbieden dat een telecombedrijf twee umts-vergunningen zou krijgen.

Dat scheelt 40 miljoen euro

Doordat T-Mobile er nu twee had, zou dat bedrijf een onrechtmatig voordeel hebben ten opzichte van Vodafone. Daarnaast zou T-Mobile door het niet opbouwen van een landelijk netwerk op de Orangefrequentie 40 miljoen euro uitsparen aan investeringen, terwijl die investeringen wel op tafel moest worden gelegd door Vodafone.

Vodafone vond daarnaast dat de dwangsom die aan T-Mobile is opgelegd niet ver genoeg gaat. Maar de rechter is het daar niet mee eens en vindt dat het ministerie gehandeld heeft binnen zijn bevoegdheden. Ook op alle andere punten kreeg Vodafone geen gelijk van de rechtbank.

Alle betrokkenen kunnen nog tegen het besluit van de rechtbank in hoger beroep gaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).