Er komt een nieuwe rechtszaak over de hoogte van de compensatie die Samsung moet betalen voor schenden van Apple's patenten met zijn smartphones. Dat heeft rechter Lucy Koh van de rechtbank in het Californische San Jose vrijdag beslist. Over 14 inbreukmakende Samsung-producten, die volgens het juryvonnis 450 miljoen dollar aan schade vertegenwoordigden, moet een nieuwe zaak plaatsvinden om de exacte compensatie vast te stellen. Daardoor is de schadevergoeding van Samsung aan Apple voorlopig teruggebracht van ruim 1 miljard dollar tot 600 miljoen dollar.

De jury stelde in het vonnis in augustus vorig jaar maar één schadebedrag per inbreukmakend Samsung-product vast, terwijl de smartphones verschillende patenten zouden hebben geschonden. Daardoor is het onduidelijk welk deel van de bedrag is toe te schrijven aan welk intellectueel eigendomsrecht. Het uiteindelijke bedrag moet worden vastgesteld na behandeling van het hoger beroep in de patentzaak.

Nieuwe zaak

Intussen staat er ook een nieuwe patentzaak tussen beide kemphanen te wachten. Daarin wil rechter Koh dat Apple en Samsung zich beperken tot maximaal 25 claims en 25 producten, en misschien nog wel minder. Ze wil paal en perk stellen aan het aantal claims dat beide partijen mogen gebruiken, omdat de zaak anders te complex zou worden. Bij de vorige zaak raakte de jury verward over welke producten onder welke claims vielen.

De twee producenten klagen elkaar aan met patentclaims die van toepassing zijn op vrijwel het gehele assortiment van de ander en blijven de lijst maar uitbreiden. Samsung voegde de iPhone 5 toe in oktober aan deze steeds langer wordende lijst en Apple breidde in november de klacht uit met onder meer de Galaxy S III. De nieuwe zaak staat op de rol voor 2014, maar kan verder worden uitgesteld vanwege het hoger beroep in de zaak die Samsung vorig jaar verloor.