De komende weken vaart er een speciaal schip over de Nederlandse vaarwegen om de dekking en capaciteit van mobiel internet te meten. “Aanleiding hiervoor zijn signalen uit de branche dat op een aantal belangrijke plaatsen te weinig dekking of capaciteit is", meldt Rijkswaterstaat.

Noodklok

De binnenvaartsector luidde vorige week de noodklok over de problemen met mobiel internet. Ze zijn totaal afhankelijk van mobiel internet, maar de dekking en capaciteit op de Nederlandse vaarwegen is belabberd. Voor de operators is de groep commercieel niet interessant, waardoor de slechte dekking al jaren voortduurt.

Rijkswaterstaat erkent dat mobiel internet een “basisvoorwaarde" is voor de sector en neemt nu het initiatief om de problemen in kaart te brengen. Het meetproject is uitbesteed aan Connekt, een publiekprivate organisatie van logistieke, ict- en vervoersbedrijven en overheden.

Tweede Maasvlakte

De binnenvaart is cruciaal voor de Nederlandse economie, waarin logistiek en transport een centrale rol spelen. Vanuit de havens, vooral Rotterdam, wordt heel Europa bediend. De Nederlandse binnenvaartsector is goed voor meer dan 50 procent van alle transport over de Europese binnenwateren.

Met de aanleg van de Tweede Maasvlakte wordt een verdere sterke groei van de binnenvaart verwacht.

Water problematisch

Webwereld vroeg naar aanleiding van de klagende binnenvaartschippers een reactie van KPN, Vodafone en T-Mobile. KPN en T-Mobile hebben nog niet inhoudelijk gereageerd.

Vodafone reageert wel: “Dekkings- en capaciteitsverbeteringen op het water zijn lastiger te realiseren dan op het vaste land. De oorzaken hiervan zijn gelegen in onder andere in het verwerven van geschikte locaties voor onze opstelpunten en in de ongehinderde propagatie (verspreiding) en reflectie van radiogolven over het water." Hierdoor is het veel lastiger te bepalen waar en hoeveel masten nodig zijn, vertelt een woordvoerder.

Vodafone zegt al nauw samen te werken met bijvoorbeeld Rijkswaterstaat. “Van het negeren van de sector is dus absoluut geen sprake. Voor deze klanten worden overigens ook metingen op het water zelf uitgevoerd."