De nieuwe 8M-bit SRAM (Static Random Access Memory) chip wordt geproduceerd volgens het 0,13 micron productieproces. Nu maakt men nog gebruik van de 0,15-micron productietechniek. Een micron is een duizendste van een millimeter. De productietechniek (bijvoorbeeld 0,13 micron) refereert aan de kleinste ruimte die gecreëerd kan worden tussen de verschillende circuits op de chip. Door nu de 0,13 micron-techniek te gebruiken zegt Samsung er in geslaagd te zijn de chips 30 procent kleiner te maken en minder energie te laten gebruiken. Bovendien kunnen de chips met de nieuwe techniek 50 procent efficiënter geproduceerd worden. Met het oog de steeds kleiner wordende mobiele telefoons en handhelds denkt Samsung een waardevolle bijdrage te kunnen leveren met de nieuwe chip. SRAM is op dit moment het meest gebruikte type geheugen in mobiele telefoons. Met het steeds complexer worden van de handsets neemt de vraag naar goed presterende geheugenchips toe. Om aan de vraag naar steeds kleinere en efficiëntere chips te kunnen voldoen, wil Samsung volgend jaar nog een stap verdergaan. Dan wil het elektronicabedrijf de 0,10 micron productietechniek invoeren, gevolgd door 0,08 micron in 2003. Bovendien staat de productie van een 16 M-bit SRAM chip (0,13 micron) voor het vierde kwartaal van dit jaar op het programma.