Tweede Kamerlid Arda Gerkens (SP) vindt dat minister van Justitie Hirsch Ballin veel te vaag is gebleven over het 'tapgedrag' van politie en openbaar ministerie. Gisteren maakte de minister bekend dat er in 2008 meer taps waren gezet dan in 2007 en dat was al een internationaal record. In 2008 zijn in totaal 26.425 telefoonnummers afgetapt, gemiddeld 1946 per dag.

Effectiviteit onbewezen

Hoewel volgens de minister uit onderzoek blijkt dat tappen een effectief opsporingsmiddel is, ontbreken cijfers over de effectiviteit. Bijvoorbeeld wanneer er na een tap niet tot vervolging wordt overgegaan, of hoeveel taps door de rechter als onrechtmatig worden bestempeld. En daar hadden de verschillende Kamerfracties expliciet om gevraagd, inmiddels anderhalf jaar geleden.

"In die anderhalf jaar hadden ze ook kunnen bedenken die dingen te gaan bijhouden waarom gevraagd is," aldus Gerkens ontstemd. "De antwoorden zijn vaag, het verklaart niet genoeg waarom we in Nederland koploper zijn met taps. Terwijl we niet méér boeven vangen in vergelijking met andere landen."

Laagdrempelig

"Daardoor ontstaat het gevoel dat tappen lukraak wordt ingezet. Weliswaar zijn er rechtelijke waarborgen [vereiste toestemming van de rechter commissaris - red], maar het is wel heel erg laagdrempelig, terwijl de effectiviteit niet is bewezen."

Ook vindt het Kamerlid het bizar dat Justitie zo geheimzinnig doet over internettaps. Hirsch Ballin wil namelijk niets kwijt over internettaps 'in het belang van de opsporing en de staatsveiligheid'.

Geen onderbouwing

De SP eist zo snel mogelijk een debat met de minister. "De onderbouwing ontbreekt. Dat ben je gewoon niet goed bezig. We willen meer informatie en garanties."

De PvdA wilde nog niet inhoudelijk ingaan op de antwoorden. PvdA-fractielid Ton Heerts laat per e-mail weten: "Zonder twijfel wordt dit geagendeerd voor een komend overleg met de minister van Justitie. Dus zal deze brief nader worden besproken en zullen we een definitief standpunt innemen."

Noodzaak

Update: CDA-Kamerlid Sybrand van Haersma Buma is wel tevreden met de uitleg van Hirsch Ballin. "Het geeft wat mij betreft antwoord de vragen die we hadden en een duidelijk beeld van de noodzaak van het tappen in Nederland. Het is al jaren bekend dat Nederland relatief veel taps zet. Maar andere landen gebruiken weer andere opsporingsmethoden, en sommigen daarvan zijn nog veel zwaarder."

Van Haersma Buma heeft nog wel vragen waarom het aantal internettaps geheim blijft. "Ik vermoed dat er veel internettaps zijn. Het is wel de vraag of het in ons aller belang is om dit bekend te maken."

D'66 kon nog niet inhoudelijk reageren op de kwestie.