Met een update van de Voice Search app voor onder meer Android en de Google Mobile app voor iPhone is nu ook spraakgestuurd Googelen in het Nederlands mogelijk.

Hugo Barra, Director of Product Management van Google's mobiele divisie, en Mike LeBeau, Senior Software Engineer onthulden de Nederlandse versie vandaag op het Google-kantoor op de Amsterdamse Zuidas.

500 testers

Google heeft tijdens de zomer een eerste database opgebouwd met 500 Nederlanders, die allen 500 veelgebruikte zoektermen hebben ingesproken. Met die minimale database is de spraakherkenning nog verre van perfect.

De herkenning van veelgebruikte zoekcommando's en vooral lange woorden is goed. Maar wie in Android hele zinnen gaat dicteren verzandt fluks in een Babylonische brij.

Google heeft getracht om stemmen uit alle provincies en dialecten mee te nemen, maar erkent dat bijvoorbeeld Brabants nog problematisch is.

Rekenwerk in de cloud

Gelukkig is het spraaksysteem zelflerend: hoe meer personen er gebruik van maken, des te beter wordt de herkenning. Geheel volgens de Google-filosofie vindt het rekenwerk plaats in de cloud. Daar verzamelt Google alle stemfragmenten en ordent die met algoritmes in lettergrepen, woorden en woordgroepen.

Er wordt geen uniek stemprofiel van gebruikers opgebouwd, zoals bijvoorbeeld Dragon Naturally Speaking dat doet. Google overweegt dat wel in te voeren, dit zou voor mensen met een bijzondere stem of dialect een uitkomst zijn.

Stemzoeken populair

Google belooft dat binnenkort ook de Nederlandstalige versie van 'voice actions' beschikbaar komt, waarmee zonder handen Android telefoons kunnen worden bediend.

Voice Search is al langer beschikbaar in het Engels en een tiental ander talen. Volgens Hugo Barra wordt in de VS al 25 procent van alle mobiele zoekacties spraakgestuurd gedaan.