De commissie voor Milieu en lokale aangelegenheden van de Raad van Europa gaat de aangesloten landen een voorstel voorleggen waarin kinderen worden beschermd tegen schadelijke elektromagnetische straling, veroorzaakt door onder meer mobiele telefoons en draadloze netwerken. De commissie doet daarvoor een aantal voorstellen, waaronder een ban van die netwerken op scholen.

Het finale document is door de commissie unaniem aangenomen en is het resultaat van onderzoek en een aantal hoorzittingen, die in de afgelopen twee maanden zijn gehouden.

Geen internet en telefoon op school

De commissie vindt dat alle mobiele telefoons, DECT-telefoons, wifi- en wlan-systemen uit klaslokalen en scholen moeten worden geweerd. Het advies is opgesteld door Jean Huss, een Luxemburger die aangesloten is bij de Socialistische Groep binnen het parlementaire assemblee van de Raad van Europa. Hij beroept zich op conclusies van “sommige regionale autoriteiten, medische organisaties en burgerorganisaties”.

Huss pleit verder voor brede voorlichtingscampagnes over de schadelijke effecten van elektromagnetische straling die ontwikkeld moeten worden door ministeries van Onderwijs, Milieu en Volksgezondheid. De campagnes moeten worden gericht op leraren, kinderen en hun ouders. Overigens vindt de commissie ook dat babyfoons een risico zijn, vooral omdat deze wel erg dicht bij baby’s staan.

'Gebruik vaste telefoons'

De commissie adviseert thuis het gebruik van vaste telefoons, telefoons dus die aangesloten zijn op een kabel. Daarnaast is het niet goed voor de gezondheid om allerlei elektrische apparaten (als tv’s) op stand-by te laten staan.

Overheden moeten zich bij plaatsing van gsm-, umts-, wifi- of wimax-masten niet laten leiden door de operators, maar in overleg te gaan met burgers en bezorgde burgerorganisaties om een plaats te bepalen voor zo’n mast. De overheden moeten ook beter luisteren naar wetenschappers die al in een vroeg stadium de noodklok luiden over schadelijke gevolgen van elektromagnetische straling.

Commissie wil stralingvrije plekken

De commissie vindt verder dat overheden mensen met overgevoeligheid voor dergelijke straling meer serieus moet nemen. Zo moeten er “gaten” in de diverse netwerken worden gecreëerd, vrijplaatsen zonder enige straling en dus geen dekking van telefoon- en internetsignaal.

Ingrijpen moet nu, vindt de commissie unaniem. “Als we wachten totdat er zwaarder wetenschappelijk en klinisch bewijs is, kan dat leiden tot hoge economische en gezondheidskosten zoals eerder is gebeurd met asbest, gelode benzine en tabak.”