Er is woensdag massaal gebruik gemaakt van de gratis bel- en smsservice die Vodafone zijn gedupeerde klanten (Vodafone, Sizz en Blyk) binnen Nederland geeft. Aanleiding hiervan is de recent landelijke netwerkstoring van begin april, die werd veroorzaakt door een brand in een Rotterdamse netwerkcentrale.

Volgens de laatste statistieken van Vodafone zelf is het bel- en smsverkeer met de helft toegenomen. Dat is het geval bij zowel het 2G- (148 procent), het 3G- (142 procent) als het smsverkeer (153 procent). Ook is er gedurende de dag een stijgende lijn van de netwerkbelasting zichtbaar.

Extra capaciteit geplaatst

Volgens Vodafone-woordvoerder Richard Mess zijn de voorbereidingen van het telecombedrijf voldoende geweest om de storm op te vangen. “Er is extra capaciteit geplaatst en we hebben 50 extra medewerkers ingezet om het netwerk te beheren. Zij monitoren voortdurend het gebruik van het netwerk. Dat is vergelijkbaar met personeelsinzet bij de jaarwisseling."

De zegsman noemt de eerste dag van de compensatie dan ook geslaagd. “We mogen spreken van een succesvol eerste dagdeel. Hoewel er heel lokaal filevorming is opgetreden bij een bepaalde belasting, zijn er geen grootschalige storingsincidenten vernomen."

Maximaal 3 uur bellen

Aan de voorwaarden die Vodafone stelt wordt vooralsnog voldaan. Zo worden klanten die langer dan 3 uur aaneengesloten bellen automatisch afgesloten en wordt er in het geval van extreem veel sms'en binnen een bepaald tijdsbestek per geval bekeken of er contact met de klant gezocht wordt. Deze gevallen van misbruik zijn tot dusver op één hand te tellen.

Vodafone voert verder vier dagen geen onderhoudswerkzaamheden uit die van invloed kunnen zijn op de gratis dienstverlening. “Al het onderhoud waarbij impact op het netwerkt kan worden verwacht, is vier dagen opgeschort. Wij willen geen risico lopen om het bel-, sms- en dataverkeer te overbelasten en hebben daarbij alle werkzaamheden uitgesteld."