De ministerraad heeft vrijdagavond ingestemd met het voorstel van inmiddels ex-minister Frank Heemskerk van Economische Zaken voor de aanpak van malafide sms-diensten. Het kabinet meldt dat consumenten minder snel zijn af te sluiten door hun telecomaanbieder als er een conflict is over betaling voor ongewenste sms-abonnementen.

Afsluiten stoppen

Providers moeten de klant vooraf waarschuwen voor afsluiting. Als de sms-aanbieder zich niet aan de regels heeft gehouden, kan afsluiten volgens het kabinet mogelijk helemaal niet meer.

Het kabinet meldt ook dat er een "tweede pakket aan maatregelen" komt, dat binnenkort aan de Tweede Kamer wordt gezonden. De inhoud hiervan is nog niet openbaar. Dat geldt ook voor de volledige tekst van het huidige ontwerpbesluit, want dat moet eerst nog langs de Raad van State.

Gedragscode

De wettelijke maatregel volgt op een strengere regulering door de sector zelf. In januari is er al een een aanscherping van de sms-gedragscode bekendgemaakt. Dat is gedaan door het ministerie van Economische Zaken samen met de deelnemers aan de Stichting SMS-Gedragscode (operators, sms-dienstverleners, contentpartijen).

Daarbij krijgen operators een zwarte lijst van aanbieders, afmelden wordt makkelijker, en boetes voor overtreding van de SMS-Gedragscode worden verhoogd van 20.000 naar 100.000 euro. Daarnaast komt er een 'loket' dat internet, dagbladen, televisie en radio gaat monitoren op misleidende reclames.

Tarief melden

De nieuwe SMS-Gedragscode verplicht aanbieders het abonnement en het tarief duidelijk te vermelden aan het begin van een sms-bericht. Deze verscherping gaat op 1 maart in. Ook kunnen abonnees zich afmelden door 'STOP' of 'UIT' te sms-en naar de aanbieder van de sms-dienst. Aanbieders die zich niet houden aan de gedragscode komen op een zwarte lijst.

Staatssecretaris Heemskerk heeft in januari al laten weten het sms-incassobeleid ook langs wettelijke weg aan te scherpen. Een algeheel verbod op premium sms-diensten ziet hij niet zitten: sommige mensen hebben kennelijk wel behoefte aan dergelijke diensten.

Torenhoge kosten

De Consumentenbond en Stichting Mijn Kind Online zijn recent in het geweer gekomen tegen ongevraagde betaalde sms-berichten. Te vaak worden consumenten opgezadeld met torenhoge kosten van een sms-dienst waar ze niet om gevraagd hebben en waar ze moeilijk vanaf komen.

De mobiele operators spelen daarbij een kwalijke rol; door het geld van die aanbieders te incasseren. De Consumentenbond is naar de rechter gestapt om de faciliterende rol van de operators aan te pakken. De bond heeft dat kort geding echter verloren en moet van de rechter rectificeren omdat de operators niets te verwijten valt.