Een onderafdeling van de WHO (World Health Organization) stelt dat de straling die mobiele telefoons afgeven mogelijk kankerverwekkend is. De elektromagnetische radio-straling van gsm’s en smartphones zijn door het International Agency for Research on Cancer (IARC) ingedeeld in de categorie ‘mogelijk kankerverwekkend voor mensen’.

Mogelijk, waarschijnlijk, zeker

De straling van mobiele telefoons valt daarmee in dezelfde categorie als 265 andere stoffen, materialen en invloeden (tezamen agents genoemd) die het IARC heeft onderzocht. In totaal zijn de afgelopen jaren 900 agents onderzocht. Het merendeel (508 ‘stuks’) daarvan zijn niet te classificeren als kankerverwekkend, 1 is waarschijnlijk niet kankerverwekkend, 59 zijn waarschijnlijk wel kankerverwekkend, en 107 agents zijn zeker kankerverwekkend.

Overigens staat de straling van mobiele telefoons nog niet genoemd op de lijst onderzochte agents; die lijst is op 12 april dit jaar voor het laatst bijgewerkt. Het gebruik van mobiele telefoons, en het opvangen van de straling daarvan, kan volgens het IARC een verhoogd risico met zich meebrengen voor gliomen. Dat is een vorm van hersenkanker.

Jongeren en kinderen

De WHO-groep slaat nu alarm omdat het gebruik van mobiele telefoons gemeengoed is. “Dit is relevant voor de volksgezondheid, vooral voor gebruikers van mobiele telefoons, aangezien het aantal gebruikers groot en groeiende is, met name onder jongeren en kinderen”, stelt het IARC.

Naar schatting van de International Telecommunications Union (ITU) zijn er wereldwijd 5 miljard abonnementen voor mobiele telefoons. Dat staat niet gelijk aan 5 miljard gebruikers, maar mensen met meerdere abonnementen en mensen die hun mobieltje veel gebruiken, kunnen wel meer straling opvangen.

‘Beperkt bewijs’

Het bewijs dat het IARC heeft vergaard, is kritisch gekeurd door wetenschappers. Die internationale experts oordelen dat er beperkt bewijs is dat de straling van mobiele telefoons glioma en acoustic neuroma veroorzaakt. Er is volgens de wetenschappers nu onvoldoende bewijs om conclusies te trekken over andere vormen van kanker.

De branchevereniging voor de draadloze telecomindustrie (CTIA) wijst er op techblog AllThingsD op dat het IARC in andere onderzoeken eenzelfde ‘score’ heeft gegeven aan ingezouten groente en koffie. Vice-president John Walls van CTIA zegt ook dat andere organisaties dezelfde onderzoeksdata hebben bestudeerd en tot hele andere conclusies zijn gekomen. Onder meer de Amerikaanse telecomwaakhond FCC en de Amerikaanse Voedsel- en Warenautoriteit hebben ieder al geconcludeerd dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat mobiele telefoongebruik kan leiden tot kanker, aldus Walls.

De IARC-werkgroep die het daadwerkelijke onderzoek heeft verricht kwantificeert het risico niet. De WHO-onderafdeling verwijst hiervoor wel naar een eerder onderzoek, dat liep tot 2004. Uit dat zogeheten Interphone-onderzoek bleek al dat de zwaarste gebruikers van mobiele telefoons een 40 procent hogere kans op gliomen hebben. Dit zijn gebruikers die hun mobiele telefoon gemiddeld 30 minuten per dag hebben gebruikt over een periode van 10 jaar.

Meer hands-free

IARC-directeur Christopher Wild roept op tot aanvullend onderzoek naar mobiele telefoons op het gebied van een dagelijks zeer frequent gebruik en de gevolgen daarvan op de lange termijn. In afwachting van informatie over de langetermijngevolgen van mobiel telefoongebruik is het volgens hem nodig om pragmatische maatregelen te nemen die de blootstelling aan straling verminderen. Hij noemt hands-free apparaten en sms'en als voorbeelden van dergelijke maatregelen.