De zieke bomen van Alphen aan den Rijn houden de wetenschappelijke gemoederen al zes jaar bezig. Webwereld heeft er gedurende die tijd al meerdere malen aandacht aan besteed, waarbij eerdere onderzoeken van de WUR en later nog eens een nieuw onderzoek van de Wageningen Universiteit en Research zouden aantonen dat WiFi-straling bomen ziek maken. Maar zowel TNO als de WUR trokken dergelijke vergaande conclusies al snel weer in of distantieerden zich ervan.

Maar nu meldt de gemeente Alphen aan den Rijn een nieuwe doorbraak na zes jaar onderzoek. Uit een proefopstelling zou nu blijken dat de in die gemeente geconstateerde bastknobbels en scheuren in de bomen niet wordt veroorzaakt door WiFi-straling. Maar, niet wordt uitgesloten dat dergelijke straling op de langere termijn dergelijke effecten kunnen veroorzaken.

Bio-potentiaal van bomen

Snapt u het nog? Dan maken we het nog even wat moeilijker. Want elektromagnetische straling zou wel degelijk effect hebben op bomen, en dan met name oorzaak zijn van aangetast weefsel en bladverkleuringen. "En het veranderen van het bio-potentiaal van bomen die blootgesteld werden aan elektromagnetische velden. Zo zijn een verstoorde suikeraanmaak, bladkrulling, metaalglans op het blad, exudaatvorming (suikervorming) en epidermisnecrose aangetoond", schrijft de gemeente op de eigen website.

Nu ligt dat nog wel wat genuanceerder, als we het betreffende rapport lezen. Zo concluderen de onderzoekers van de WUR: "De aspecten bladkrulling, metaalglans, exudaatvorming en epidermisnecrose vragen om verdere aandacht vanwege het beperkt aantal herhalingen. De constatering dat er verschillen zijn gevonden is indicatief om vervolgonderzoek te doen. Er is in dit onderzoek geen oorzakelijk verband gevonden tussen EM-straling en aantastingen zoals die worden geobserveerd in de stedelijke omgeving zoals bastknobbels, bastscheuren, bastnecrose en bastbloeding."

Het is dus weer even wachten op een nader onderzoek. Wordt vervolgd.