Alfresco Labs is het voormalige Alfresco Community. De enterprise-release wordt in september of oktober verwacht. Het Sharepoint-alternatief is met versie 3 voor het eerst volledig interoperabel met de ECM van Microsoft. Alfresco maakt in de concurrentieslag gebruik van de door Microsoft zelf (onder druk) vrijgegeven Officeprotocollen van de contentmanager. Om die reden kan de nieuwe Alfresco-versie zich voordoen als volwaardige SharePoint Server, zo beweert de leverancier. De toegang tot Office is daarmee ook gegarandeerd.

Labs 3 bestaat verder uit het Alfresco Surf platform, een toolkit voor het bouwen van REST-webapplicaties, en een previewversie van de 'social computing' software Alfresco Share. De bibliotheek van Alfresco Labs kan volgens het bedrijf schalen tot een capaciteit van meer dan honderdduizend documenten.

Microsoft maakte de protocollen voor Office (en dus ook voor SharePoint) begin deze maand beschikbaar, als onderdeel van de 'open belofte' die het bedrijf in februari deed. Voor de tie-in van Alfresco met SharePoint Server is geen extra plugin nodig.

Dat wil overigens niet zeggen dat Alfresco erop mikt om een groot deel van de SharePoint-markt weg te kapen, zo zegt directeur en oprichter John Powell tegenover de nieuwsdienst van IDG. "We gaan niet tegen iedereen roepen dat ze SharePoint moeten vervangen door Alfresco, omdat dat leeg en onzinnig zou zijn", zegt Powell. Wel wijst hij erop dat Alfresco multiplatform is en niet vastligt aan Windows Server, zoals SharPoint dat wel is. Daarom, zo betoogt hij, is Alfresco vooral geschikt voor heterogene omgevingen.

Uiteindelijk moet ondersteuning voor de enterprise-editie 20.000 dollar per CPU gaan kosten. Bron: Techworld