Het algoritme is het resultaat van een project van de Wikimedia Foundation. Die wil dat Wikipedia-bewerkers discussies professioneel houden en ging op zoek naar manieren om te voorkomen dat een debat ontaardt in persoonlijke aanvallen en ruzies, wat de reputatie van Wikipedia geen goed doet, zo schrijft Phys.org's TechXplore.

Zo ontdekte het team, geheel contra-intuïtief natuurlijk, dat woorden als "alsjeblieft" en "bedankt" indicaties waren dat een gesprek beschaafd voortgezet zal worden. Tekenen dat het gesprek een aanvallend karakter begint aan te nemen, zijn zinnen die beginnen met "jij" en andere minder behulpzame reacties of persoonlijke opmerkingen die tot ruzie leiden.

Het algoritme ziet niets wat mensen niet ook zelf inschatten, zo geven de ontwikkelaars toe, maar het kan tijd besparen door bepaalde wiki's te markeren voor opvolging door moderators (PDF). Voor toekomstig onderzoek willen de wetenschappers zich meer richten op het vervolgens weer in goede banen leiden van een ontspoorde discussie.