'Open AIM' is opgezet om de ontwikkeling van AIM plug-ins, de creatie van AIM-applicaties en de integratie van AIM te versnellen, aldus AOL. De instant messaging-applicatie zou een belangrijke rol moeten gaan spelen bij de integratie van seperate applicaties of services — het proces dat, samen met een aantal andere ontwikkelingen, ook wel web 2.0 wordt genoemd. "Door externe ontwikkelaars in staat te stellen applicaties te bouwen bovenop ons netwerk, kunnen we AIM-gebruikers functionaliteit bieden die we voorheen niet konden bieden", stelt AIM-architect Justin Uberti. Hij hoopt dat het programma ervoor zorgt dat AIM aantrekkelijker wordt en meer gebruikers trekt. AOL stelt ontwikkeltools en documentatie beschikbaar op een speciaal opgerichte Open AIM-site. Het programma is zowel toegankelijk voor zelfstandige als voor 'in loondienst zijnde' ontwikkelaars. De plug-ins en applicaties die worden ontwikkeld, mogen commercieel worden geëxploiteerd. AOL verbindt daar wel restricties aan. Bron: Techworld