Stan Shih, de inmiddels 66-jarige oprichter van Acer die net als Jobs en Wozniak zijn bedrijf Multitech, later omgedoopt tot Acer, vanuit een garage begon - verraste verslaggevers van de DigiTimes met zijn observatie dat Apple's enorme populariteit vooral te danken is aan producten als de iPad en de iPhone. Hij vergeleek die producten met muterende virussen, waarvoor het lastig is om er op de korte termijn een remedie tegen te ontwikkelen. Maar hij is er tegelijkertijd van overtuigd dat de andere pc-vendors er uiteindelijk in zullen slagen "om het Apple-virus te isoleren en er een vaccin tegen te ontwikkelen en immuun te worden."

Evolutie sterker dan revolutie

Shih beklemtoonde dat Apple respect verdient, omdat het er een volledig andere strategie op na houdt als alle andere pc-merken. Volgens Shih is Apple ceo Steve Jobs altijd uit geweest op revoluties, waar anderer pc-merken eerder langs natuurlijke weg evolueerden en op een wat degelijker basis nieuwe producten ontwikkelden. Hij wees erop dat, historisch gezien, een markt die zich langs natuurlijke weg ontwikkelt uiteindelijk de sterkste blijkt te zijn.

Gesloten vs. open standaarden

Shih gaf als voorbeeld de strijd tussen Microsoft Windows en Mac OS en wees erop dat Apple altijd wat neerkeek op Windows en vond dat het creativiteit miste. Maar Windows' open platform heeft wel de meeste pc-fabrikanten voor zich weten te winnen, merkte Shih fijntjes op en voegde eraan toe dat het aandeel van Apple in de pc markt beperkt is gebleven in vergelijking met de Windows-markt. Als ander bewijs voor zijn stelling noemde Shih de concurrentie tussen videosystemen, waar de open VHS standaard het uiteindelijk won van het gesloten Betamax systeem.

De voormalige ceo ziet parallellen met de ontwikkeling van Google's Android OS, dat inmiddels een groot aantal smartphone-en pc-fabrikanten heeft weten aan te trekken voor de ontwikkeling en productie van apparatuur en beschouwt dat als het zoveelste bewijs dat pc-fabrikanten er uiteindelijk in zullen slagen om Apple verder te isoleren.

Lof ondanks kritiek

Bij alle kritiek had Shih lovende woorden voor Apple, dat hij vooral bewondert om haar creativiteit en innovatievermogen, vooral op het gebied van geïntegreerde hard- en software, en de ongeëvenaarde online app-store en hij stelt die strategie de andere pc-fabrikanten tot voorbeeld om van te leren. Hij stelde verder vast dat de Apple apps voortkomen uit een cultuur van innovatie, waar de Taiwanese pc-industrie zich te lang en te veel op alleen hardware heeft gefocust, en - als gevolg daarvan - niet in staat is geweest om de consument 'in het hart te raken.'

Hij bepleitte dat de Taiwanese it-leveranciers hun investeringen in de ontwikkeling van software en applicaties moeten opschroeven en moeten werken aan het scheppen van een innovatiecultuur, zodat ze ten volle kunnen profiteren van de marktkansen die de Chinese markt nog volop in petto heeft.

Amerikaanse pc-fabrikanten verdwijnen

Last, but not least, voorspelde Shih dat de Amerikaanse fabrikanten op langere termijn de pc-markt voor gezien zullen houden. Hij beschouwt de verkoop van IBM's pc-divisie aan Lenovo als een voorteken daarvan. Shih verwacht dat, waar de marges op pc's alleen maar lager worden, de Amerikaanse merken hun focus hoogstwaarschijnlijk zullen verleggen naar dienstverlening. Tegelijkertijd waarschuwde hij de Taiwanese pc-spelers, die wel gewend zijn om te leven met dunne marges, dat ze snel moeten gaan nadenken over hoe ze meer toegevoegde waarde kunnen leveren en niet alleen maar gemakkelijk vervangbare hardwareproducten moeten leveren.

En Shih kan het weten, zijn bedrijf is tenslotte groot geworden door it-producten, ooit het domein van de Amerikanen en later ook de Japanners, beter en goedkoper te produceren. In dat licht bezien is China voor Taiwan niet alleen een markt, maar ook een serieuze bedreiging.