Deze software maakt gelijktijdige lees- en schrijftoegang tot gedeelde volumes mogelijk via fibre channel. Gebruikers kunnen op één moment tot twee perabyte (tweeduizend terabyte) aan gegevens lezen of wegschrijven, aldus de makers.

Versie 1.4 van Xsan Filesystem (voor Mac OS X of Mac OS X Server 10.4) lost onder meer problemen op bij het gebruik van access control lists (acl's) en bij het labelen en initialiseren van logical unit numbers (lun's) groter dan 2 terabyte. Ook de compatibiliteit met applicaties van derde partijen is verbeterd, aldus Apple.

De fabrikant heeft overigens ook een nieuwe versie van Xsan Admin uitgebracht, de software die nodig is voor het beheer, de configuratie en het onderhoud van Xsan-implementaties.

Downloads zijn te vinden op de site van Apple. Bron: Techworld