BEA 4.0 is leverbaar in een gratis community editie voor ontwikkeling en installatie op één server en twee CPU’s, en meerdere commerciële edities die verkrijgbaar zijn vanaf tweeduizend euro per jaar. Volgens de leverancier van Rich Internet Application software biedt Enterprise Ajax 4 een complete oplossing voor het efficiënt ontwikkelen van webapplicaties. BEA 4.0 levert infrastructuur, widgets en ontwikkeltools die nodig zijn voor het ontwerpen en bouwen van web 2.0 applicaties. “Het product versimpelt complexe Ajax-technologie tot eenvoudig te gebruiken Ajax-functies, die direct kunnen worden ingezet in elke IT-omgeving. Dit levert een grote productiviteitswinst op en zorgt voor korte implementatiecycli”, stelt Backbase. Bij de ontwikkeling van BEA 4.0 is rekening gehouden met de wensen van grote organisaties, die bedrijfskritische webapplicaties willen voorzien van een rijke ‘user experience’.

Volgens Gerbert Kaandorp, cto en medeoprichter van Backbase, is er in de praktijk grote behoefte aan herbruikbare gebruikersinterfacemodules waarmee de beheerskosten van webapplicaties gereduceerd kunnen worden. “Vanuit een centrale beheeromgeving willen onze klanten meerdere webapplicaties voorzien van een rijke gebruikersinterface. Met Enterprise Ajax 4 bieden we een geavanceerd objectgeoriënteerd programmeermodel, dat ontwikkelaars in staat stelt gebruikersinterface-elementen en widgets eenvoudig te hergebruiken”, zegt Kaandorp. Door 'het eenvoudige gebruik en de korte implementatietijd' kunnen volgens Backbase de kosten voor het beheer van webapplicaties teruggedrongen worden. Kaandorp stelt dat momenteel ruim tachtig procent van de kosten van webapplicaties zit in de beheerfase.

Bron: Techworld