De zogenaamde Operating System Specific Packages (OSP's) maken het mogelijk om Tools en updates daarvan binnen te halen als specifiek op bepaalde Linuxdistributies toegesneden pakketformaat, zoals rpm en deb. Daarmee, zo is de gedachte, kunnen de Tools van VMware worden beheerd vanuit het gevirtualiseerde guest-OS, buiten VI Client om. Het gaat daarbij specifiek om een alternatief voor het installeren en updaten van Tools via VI Client, en de twee methodes moeten niet door elkaar gberuikt worden.

VMware Tools is een verzameling drivers waarmee de prestaties van virtuele machines flink moeten verbeteren, en waarmee de guests kunnen worden gelijkgeschakeld aan de host. Grote delen van VMware Tools zijn open source en vallen onder de GPL-licentie.

De OSP's zijn beschikbaar voor RHEL 4 en 5, SLES 9 en 10, en Ubuntu 8.04 en 8.04.1. Een technische handleiding (pdf) voor de installatie is hier te vinden. Bron: Techworld