Het zijn woelige tijden voor Borland. Nadat het zijn ontwikkelingsomgevingen (Delphi, C++Builder e.a.) in de etalage en een vijfde van zijn personeel op straat gezet heeft, probeert kersverse ceo Todd Nielsen nu het tij te keren door vol op 'application lifecycle management' (alm) in te zetten.

DefineIT nestelt zich tussen de business analisten en de it-ontwikkelaars. Het product begeleidt de gebruiker bij het definiëren van de behoeften van een ontwikkelingsproject.

Dit start bij het visualiseren van de functionele eisen en het in elkaar knutselen van grafische storyboards, gaat verder met het ontwikkelen van cases en scenario’s, en eindigt bij het automatisch genereren van de nodige testcases voor het valideren van de kwaliteit binnen de levenscyclus van software.

Een en ander zou het al te vaak voorkomende falen van complexe softwareprojecten binnen de perken moeten houden door vanaf het begin orde op zaken te brengen en te houden. Borland probeert onjuiste, onvolledige en slecht beheerde behoeften te minimaliseren door het gebruik van een specifieke behoeftentaal te vermijden.

Door deze in een zo gewoon mogelijke taal te definiëren en een geautomatiseerde vertaling naar een door ontwerpers en ontwikkelaars bruikbare flowchart te voorzien, verbetert DefineIT de efficiëntie.

De mogelijkheid om het ontwerp te kunnen simuleren, lang voor de code wordt geschreven, opent interessante perspectieven: de analist en de eindgebruiker bevestigen de juistheid van het model, de business analist onderscheidt en documenteert de processen preciezer, de ontwikkelaar begrijpt beter wat men probeert te bereiken en de testingenieur beschikt over een empirisch model waartegenover de code gevalideerd of afgekeurd kan worden.

DefineIT is geen op zich staand product, maar integreert met de andere componenten van de Caliber-suite en complementaire tools van het overgenomen Segue Software (zoals SilkCentral) of het concurrerende Mercury/HP Quality Center. Jammer dat aan sommige functionaliteit nog wat gesleuteld dient te worden: denken we maar aan de onmogelijkheid om bestaande uml-modellen te importeren of “reverse engineeren”.

Conclusie Het is duidelijk dat heel wat tijd en geld kan bespaard worden door een pakket als Caliber DefineIT en dit voldoende vroeg in de levenscyclus van een it-ontwikkelingsproject. Als het een indicatie is voor de nieuwe weg die Borland nu is ingeslagen, dan zouden de rode cijfers wel eens snel opnieuw uit de boekhouding kunnen verdwijnen. Bron: Techworld