De Federal Communications Commission heeft weliswaar voorwaarden gesteld aan de fusie van America Online en Time Warner, maar de eisen die aan de IM-technologie worden gesteld blijken een wassen neus te zijn. AOL Time Warner hoeft haar netwerk pas open te stellen als er breedbandige toepassingen komen. De eisen van de FCC zouden alleen van toepassing zijn op wat 'geavanceerde, op IM gebaseerde hoge snelheidsdiensten' worden genoemd. Hierbij kan gedacht worden aan video-conferencing. AOL Time Warner is echter helemaal niet van plan op korte termijn met dergelijke diensten te komen. America Online is marktleider op het gebied van Instant Messaging met ICQ en AOL Instant Messenger. Herhaaldelijk heeft de concurrentie geprobeerd toegang te krijgen tot de miljoenen gebruikers van AOL, maar het internetbedrijf heeft dit altijd met succes weten tegen te houden. Voorlopig verandert er dus niets aan deze situatie: AOL Time Warner hoeft haar tekstgebaseerde IM-software niet te wijzigen. De FCC is naar eigen zeggen niet zo ver gegaan om ook eisen aan de bestaande IM-software te stellen omdat AOL's dominantie gebaseerd zou zijn op AOL's eigen technologische kunnen. "We hebben gezegd dat interoperabiliteit wenselijk is maar dat we het niet zullen afdwingen, tenzij de IM-dominantie van AOL naar nieuwe terreinen wordt uitgebreid", aldus Deborah Lathen van de FCC tegenover Wired. Dat betekent slecht nieuws voor de concurrentie, zoals Microsoft, Yahoo, iCast en Tribal Voice. Deze bedrijven hebben dan ook teleurgesteld gereageerd op het nieuws. "Het is alsof je alleen e-mail kan sturen aan mensen die eenzelfde mailclient gebruiken", aldus een woordvoerder van Yahoo. Ondanks dit alles denken analisten dat een open uitwisseling van informatie tussen de verschillende IM-programma's onvermijdelijk is. De druk op AOL Time Warner zal eenvoudigweg te hoog worden, zo denken zij. America Online heeft altijd volgehouden dat ze haar IM-netwerken niet openstelt voor de concurrentie uit veiligheidsoverwegingen.

Eerdere relevante berichten:
Ongekend machtsblok AOL Time Warner na fiat FCC (12 januari 2001)