Met de actie wil de organisatie gebruikers waarschuwen voor "de zonden van Windows 7" en andere in privaat bezit en onder private controle uitgebrachte besturingssystemen zoals OS X . Windows 7 zou volgens de Free Software Foundation onder meer het onderwijs vergiftigen, gebruikers insluiten, standaarden als ODF misbruiken, monopolistisch gedrag in de hand werken en de veiligheid in gevaar brengen.

Software moet vrij zijn

De Free Software Foundation werd midden jaren tachtig opgericht door hacker en activist Richard Stallman. Vrije toegang tot software en broncodes is een moreel recht, vindt de organisatie. Met deze stelling gaat de organisatie verder dan de open source-beweging.