Raymond deed zijn uitspraken op de bijeenkomst van een lokale Linux gebruikersgroep. Daar zei hij dat de GPL niet meer nodig is omdat bedrijven die open code gesloten maken hard genoeg worden afgestraft door de markt.

Volgens Raymond is het ontwikkelmodel van open source zoveel krachtiger dan de gesloten variant dat die laatste het altijd zal verliezen. En als er al op die manier gestraft wordt, dan hoeven er niet ook nog eens advocaten bij te worden betrokken.

Aan de andere kant vindt hij dat de GPL angst opwekt in de markt. Men wil niet dat de bedrijfsgeheimen op straat komen te liggen doordat er een klein foutje is gemaakt in de code. Die dreiging kost volgens Raymond meer dan het oplevert. Vandaar dat de GPL niet meer nodig is. De BSD licentie is wat hem betreft een goed alternatief.

De blogger die melding maakt van de 'ketterij' van Raymond, is het volstrekt niet met hem eens. Hij wijst op Apple, die open code zou hebben genomen voor OS X en dat succesvol gesloten heeft gemaakt. Tom Holwerda van OSnews gaat daar weer tegenin. Hij zegt dat alle open code van Darwin nog steeds is te downloaden, samen met de veranderingen.

Holwerda schrijft ook dat de GPL voorlopig nog niet van het toneel zal verdwijnen. Maar dat wil niet zeggen dat er niet over mag worden gediscussieerd. En dat zal de komende tijd zeker gebeuren

Bron: Techworld