De bundeling levert Microsoft een 'kunstmatig distributievoordeel' op, en belemmert daarmee de vrije concurrentie, productinnovatie in het browser-landschap en de keuzevrijheid van consumenten, stelt de Commissie. Daarnaast is de EC bezorgd dat de dominante positie 'een kunstmatige stimulans aan content providers en software ontwikkelaars levert om hun websites of software in de eerste plaats voor Internet Explorer te bouwen'.

Microsoft heeft 8 weken om tegen de uitspraak in beroep te gaan. De firma bestudeert de uitspraak op dit moment.

Na een eventueel antwoord van Microsoft zal de EC een definitieve uitspraak doen.

Windows Media Player

De EC baseert zijn uitspraak op dezelfde principes als een besluit uit 2004. Toen verbood Europa de bundeling van Windows met Windows Media player. Daar werd Microsoft uiteindelijk gedwongen om een aparte versie van Windows op de markt te brengen waarbij die software ontbrak. Deze speciale 'N-edities' van Windows worden in praktijk nauwelijks door computerfabrikanten toegepast.

Opera

Opera diende in december 2007 een klacht in tegen Microsoft bij de Europese Commissie. De Noorse softwareontwikkelaar vroeg de EC om de bundeling van IE met Windows te verbieden, en wilde Microsoft dwingen om zich aan webstandaarden te houden.