Na jaren van onduidelijkheid is er een bindende uitspraak gekomen over het doorverkopen van softwarelicenties aan derden. Aanleiding voor deze uitspraak van het Europese Hof is een lopende rechtszaak in Duitsland tussen Oracle en UsedSoft. Laatstgenoemde verkocht licenties voor Oracle-software door, wat volgens de softwaremaker niet mocht. Uiteindelijk heeft de Duitse rechter het Europese Hof ingeschakeld, wiens oordeel nu bindend is in de hele Europese Unie.

Geldt voor alle software

In de nieuwe juridische situatie heeft een koper van tweedehands software nu ook de mogelijkheid om het gebruikersrecht over te nemen. Daarbij maakt het ook niet langer uit wat de drager van de software is. Het doorverkopen van een softwarelicentie geldt voor zowel fysieke als gedownloade software, oftewel: voor alle doorverkochte software.

Dus kan elke ict'er vanaf nu een stuk gemakkelijker aan tweedehands software komen. En bedrijven die overbodige licenties bezitten, mogen doorverkopen aan anderen. Daarmee is dus ook voor de Nederlandse situatie de knoop doorgehakt, in het voordeel van de verkopers en kopers.

Een goede zaak, volgens ict-jurist Arnoud Engelfriet. “Ik ben erg blij met dit arrest. Deze uitspraak is dwingend voor de toekomst en dus kun je met redelijk grote zekerheid zeggen dat ook het dezelfde gevolgen in Nederland zal hebben."

"Het gaat ook in tegen het rechtsgevoel dat wanneer iemand een fatsoenlijke prijs betaalt voor een kopie, deze vervolgens niet zou mogen doorverkopen. Vergelijk het met een boek dat je hebt uitgelezen en vervolgens aan een ander wilt verkopen", legt Engelfriet uit. In 2009 is een soortgelijke uitspraak al gedaan in de Verenigde Staten, waar een softwareleverancier een zaak om licentie versus bezit heeft verloren.

'Hof is er goed voor gaan zitten'

De uitspraak van het Europese Hof ligt niet in de lijn der verwachting en is daarmee des te opvallender, zegt it-juridisch adviseur Wouter Dammers. “Deze uitspraak valt op, want het gaat recht in tegen het advies van advocaat-generaal van het Hof, de heer Bot. Dat gebeurt niet vaak en betekent dat het Hof er goed voor is gaan zitten."

De adviseur ziet wel direct een nuance in de uitspraak. Ten eerste moet er betaald zijn voor de software en ten tweede moet de licentie voor de software gekocht zijn zónder bepaling van tijd. Dat laatste houdt een gebruiksrecht in dat gebonden is aan een bepaalde, vastgelegde periode.

Grijs gebied

Beide ict-experts zijn het erover eens dat het nu wachten is op een reactie van de kant van de leveranciers. Engelfriet: “De vervolgvraag is nu: hoe lang is een licentie geldig? Is dat dan ook een zogenaamde eeuwigdurende licentie? Dat is nog een grijs gebied. Licentie-houdende partijen zullen ongetwijfeld trucjes gaan verzinnen om deze uitspraak te omzeilen."