In het simpele voorbeeld van Facebook wordt een synopsis ingevoerd van 'De Hobbit' en 'In de ban van de ring' met zinnen als 'Bilbo ging naar de grot', 'Bilbo reisde terug naar De Gouw' en 'Frodo kreeg de ring'. De machine wordt vervolgens de vraag gesteld: 'waar is de ring nu?' Bij klassiek programmeren is het antwoord vastgelegd, maar bij Deep Learning gaat de intelligentie zelf op zoek.

Waar is 'daar'?

In het voorbeeld van Facebook (spoiler alert) brengt de software onderlinge relaties tussen objecten met elkaar in verband. Zo zoekt hij bij deze vraagstelling naar meldingen van de ring en vindt bijvoorbeeld 'daar liet Frodo de ring vallen'. Met dat antwoord zoekt hij verder naar 'daar' en komt het programma bij de zin 'Frodo reisde naar de Doemberg'. Vervolgens geeft de software het logische antwoord op de originele vraag: 'De Doemberg'.

Lees ook: Zo werkt Deep Learning in de praktijk.

Dit is natuurlijk een zeer eenvoudig voorbeeld van Facebooks project 'Memory Networks', maar het demonstreert het proces helder. De software kan op termijn complexere informatie op dezelfde manier verwerken. Bijvoorbeeld om in de toekomst scholieren antwoorden te geven op vragen over boeken die ze echt wel hebben gelezen.