Alleen roepen ze nogal snel een ´major release´ uit. Dikwijls waren en zijn de toevoegingen slechts marginaal, en hadden ze hoogstens een mindere versiestap kunnen verantwoorden. De grootste toevoeging in deze 9 release is de ondersteuning van externe SQL databases via ODBC, een vrij evidente functionaliteit waar vreemd genoeg erg lang rondgefietst is. Het rechtstreeks bladeren door en gebruiken van gegevens uit SQL tabellen, zonder ze eerst te moeten importeren in een eigen database (wat vroeger al wel mogelijk was), is voortaan ook te doen via het datasource referentieprincipe van FileMaker: het volstaat te verwijzen naar de externe database, en de gegevens eruit kunnen gemanipuleerd worden alsof ze deel uitmaken van de eigen omgeving. Hierdoor is het creëren van applicaties mogelijk (FM is in de eerste plaats nog steeds een ontwikkelingsplatform) met lay-outs en scripts in één bestand, en het groeperen van alle data in een ander.

Waar een paar versies geleden de mogelijkheid ontstond om een rapport in PDF formaat te bewaren, kan vanaf nu daar ook aan toegevoegd worden. Handig als bijvoorbeeld de resultaten van het afgelopen kwartaal aan de gegroepeerde resultaten van het lopende boekjaar moeten geplakt worden. Voorwaardelijk formatteren laat toe om dingen als kleur of lettertype van een stukje input- of kijkscherm (FM spreekt in dit verband van ‘lay-outs’) te laten veranderen, naargelang de waarde die op dat ogenblik getoond wordt. Een stapje verder gaat het automatisch aanpassen van de grootte van objecten aan de venstergrootte, waardoor applicaties kunnen ontworpen worden die zich gepast gedragen in om het even welke resolutie. Ook aan het werken in netwerk of met meerdere gebruikers werd gedacht: zo is het mogelijk een e-mail te versturen met daarin een URL die verwijst naar een gedeelde FileMaker database.

Bron: Techworld