In het voorjaar dient het beroep in de zaak over de code om DVD's mee te kraken. Verschillende partijen, die sympathiseren met danwel de filmindustrie danwel het hackersmagazine, bestoken op dit moment het beroepshof in New York dat de zaak gaat behandelen met pleidooien. Zo heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie onvoorwaardelijk de kant van de filmindustrie, verenigd in de Motion Picture Association of America (MPAA), gekozen. Het departement schrijft dat ondanks de pogingen van de aangeklaagde om het anders te doen voorkomen, de zaak over niets meer gaat dan 'computerhackers en digitale piraterij'. De MPAA begon vorig jaar een proces tegen 2600 omdat het hackersmagazine op haar site had gelinkt naar plekken waar de DeCSS-code is op te halen. Met de code is de in DVD's ingebouwde beveiliging tegen kopiëren te omzeilen. De rechter stelde de filmindustrie in augustus vorig jaar in het gelijk. 2600 ging in beroep en voert al lange tijd 'ludieke' acties tegen de MPAA. Het ministerie van Justitie roept het beroepshof in haar brief op de eerdere uitspraak te handhaven en korte metten te maken met het argument van 2600 dat het publiceren van en linken naar code onder de vrijheid van meningsuiting valt. Het ministerie geeft verder aan graag een grotere rol in de zaak te willen spelen dan nu het geval is. 2600 krijgt steun van, naast individuele journalisten, de Electronic Frontier Foundation (EFF). Deze online burgerrechtengroepering wijst er in een brief aan het beroepshof op dat de code ook voor legitieme doeleinden gebruikt kan worden, waarbij onder meer op onderzoek wordt gewezen. De EFF stelt daarnaast dat het magazine niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor wat een ander met de gelinkte code doet. De rechterlijke uitspraak van augustus vorig jaar zou een bedreiging vormen voor de online journalistiek. Vanuit de hackersgemeenschap is steevast geprotesteerd tegen de suggestie dat DeCSS code is ontwikkeld voor piraterij-doeleinden. De code zou bedoeld zijn om DVD's ook op Linux-computers af te kunnen spelen.

Eerdere relevante berichten:
Filmindustrie vangt bot bij eis verwijdering DeCSS-software (25 januari 2001)
Klinkende overwinning Hollywood op DVD-hackers (18 augustus 2000)
Hollywood-rechtszaak tegen DVD-hackers van start (18 juli 2000)
Eindelijk legale software voor DVD's op Linux (06 juni 2000)
Rechter veegt vloer aan met DVD-hackers (04 februari 2000)