De FSFE heeft de status van 'interested third party' aangevraagd.  Als reden hiervoor geeft de FSFE dat het alle anti-competitieve gedrag als onacceptabel beschouwt, of dat nu gebeurt door bundeling van producten of door het afschermen van standaarden en toegang. De FSFE steunt alle processen die eerlijke competitie bevorderen en innovatie mogelijk maken.

Niet mals

FSFE president Georg Greve is niet mals in zijn commentaar op het gedrag van Microsoft: “In dit geval heeft Microsoft eerst het platform-monopolie gebruikt om kunstmatig een onevenredig groot marktaandeel te creëren voor Internet Explorer. Daarna heeft het de standaarden aan beide kanten aangepast om de compatibiliteit en de concurrentie te verstoren.”

Eerdere steun

Al eerder heeft de FSFE steun betuigd aan het proces tegen Microsoft. In 2007 heeft de organisatie al een brief geschreven aan Neelie Smit Kroes, waarin commentaar wordt geleverd op de klacht van Opera tegen Microsoft. En nu wil de organisatie dus een actieve rol spelen in het proces, samen met Mozilla en Google.

Bron: Techworld.nl