Dankzij de Store van Windows 10 kunnen gebruikers zelf applicaties installeren. Dat geeft eindgebruikers veel vrijheid en het bevordert het werkplezier en de productiviteit. Nadeel is alleen dat er normaalgesproken een Microsoft-account nodig is om applicaties uit de Windows Store op te halen. Organisaties worden er doorgaans niet blij van als gebruikers ineens allerlei privéaccounts op hun zakelijke apparatuur gebruiken. Maar gelukkig is dat ook helemaal niet nodig. Windows 10 kent namelijk twee stores. Naast de reguliere Windows Store die iedereen kent, is er ook nog de Windows Store for Business. Door daarvan gebruik te maken, geef je een gebruiker veel vrijheid om zelf applicaties te installeren, zonder dat daar een Microsoft-account voor nodig is. Verder heb je dan grip op wat er geïnstalleerd kan worden. Je kunt bij eindgebruikers zelfs 'stil' applicaties installeren die ze nodig hebben.

Windows Store for Business

Zodra je de Store-app start, krijg je normaalgesproken de consumentenversie te zien en heb je een Microsoft-account nodig om applicaties te installeren. Een nieuwe optie van Windows 10, is dat je als organisatie gebruik kunt maken van de Windows Store for Business. Wat houdt dit precies in? "De Windows Store for Business is een extra tabblad dat medewerkers te zien krijgen zodra ze de reguliere Store-app opstarten", legt Microsofts Technology Solution Professional Pieter Wigleven uit. "Als organisatie bepaal je helemaal zelf welke applicaties hierin te zien zijn. Wat je vervolgens optioneel nog kunt doen, is het consumentendeel van de Store uitschakelen. Dan is alleen het extra tabblad, oftewel de Windows Store for Business nog maar te zien." Op die manier krijgen eindgebruikers alleen nog de door jou goedgekeurde applicaties te zien en hebben ze geen privé Microsoft-account meer nodig om ze zelf te installeren.

Ook line-of-business applicaties

Applicaties toevoegen aan de Windows Store for Business is zeer eenvoudig en kan op drie manieren. Allereerst kun je er applicaties uit de gewone publieke Windows Store in opnemen. "Dat zijn dus de gewone applicaties waar gebruikers normaal een Microsoft-account voor nodig hadden", licht Pieter Wigleven toe. "Door een beheerder deze applicaties aan de Windows Store for Business te laten toevoegen, kunnen eindgebruikers ze zelf downloaden zonder dat er een account voor nodig is."

Toevoegen van applicaties uit de reguliere Windows Store is een kwestie van een paar muisklikken via de beheeromgeving van de Windows Store for Business. Daarnaast kunnen er eigen line-of-business applicaties aan toegevoegd worden door ze ernaartoe te uploaden. "Ook deze Universal Windows Applications zijn dan beschikbaar voor installatie door de eindgebruiker."

Desktop App Converter

De derde en laatste methode is een heel bijzondere en pas sinds kort beschikbaar. Hij is ideaal voor organisaties die nog over traditionele applicaties beschikken die niet in de Windows Store for Business zijn op te nemen omdat het geen universele applicaties zijn. Pieter Wigleven: "Dit kan nu opgelost worden met de zogenaamde Desktop App Converter. Hiermee kun je klassieke .Net en Win32 desktopapplicaties verpakken als een Universal Windows Application, waarna je ze alsnog kunt distribueren via de Windows Store for Business." Momenteel laat niet elke applicatie zich zo verpakken. "Het moet een applicatie zijn die je 'silent', zonder interactie van de eindgebruiker, kunt installeren."

Koppeling met management tools

Een business store vol met applicaties die medewerkers zelf kunnen installeren geeft eindgebruikers enorm veel vrijheid, terwijl de organisatie tegelijkertijd een goede grip houdt op welke applicaties er allemaal op zakelijke apparatuur geïnstalleerd worden. Grotere organisaties kunnen dit nog verder verfijnen door een koppeling te maken met een management tool zoals System Center Configuration Manager. Zodat per afdeling of functie precies de juiste applicaties beschikbaar gesteld kunnen worden.

Toekomstverwachting

Het kan een strategie zijn om applicaties alleen nog maar via de Windows Store for Business beschikbaar te stellen en gebruikers ze niet meer rechtstreeks vanaf bijvoorbeeld het internet te laten installeren. "Applicaties die je vanuit de Windows Store of de Business installeert draaien nu eenmaal veel veiliger en stabieler," benadrukt Pieter Wigleven. "Dit komt doordat elke applicatie een eigen sandbox krijgt en bijvoorbeeld niet bij gegevens van andere applicaties kan komen."

Vandaar dat het uiteindelijk gebruikelijk zal worden om alle andere manieren van downloaden en installeren dicht te zetten voor gebruikers. "Vanuit de Windows Store for Business mag een eindgebruiker dan installeren wat hij maar wil. Zo kun je medewerkers heel veel vrijheid geven en ben je tegelijkertijd volledig in control."

Het is dan wel belangrijk dat organisaties duidelijk maken waar eindgebruikers hun applicaties kunnen vinden en ook hoe ze een applicatie die ze nodig hebben snel en op een eenvoudige manier door de beheerafdeling aan de Windows Store for Business kunnen laten toevoegen. "Leer je medewerkers dat als ze iets nodig hebben, ze niet zomaar wat op internet moeten gaan rondneuzen, om vervolgens te proberen iets te downloaden en te installeren. Het is voor eindgebruikers veel comfortabeler en veiliger om direct naar de Windows Store for Business te gaan. Want daar staan alle goedgekeurde applicaties die ze nodig hebben al overzichtelijk op een rij."