Maar dat moment is niet het einde van Windows 7. Als we dezelfde lijn doortrekken, zien we dat het besturingssysteem op het moment dat de ondersteuning officieel wordt beëindigd en er geen beveiligingspatches meer komen nog draait op meer dan een derde van alle Windows-pc's. Na Patch Tuesday over twee jaar vervalt die ondersteuning.

Windows 7 haalt Windows 10 in

We halen deze voorspellingen uit de jongste cijfers van Net Applications dat aan het begin van dit nieuwe jaar de cijfers met het marktaandeel van Windows, OS SX en Linux van afgelopen december heeft gepubliceerd. De cijfers zijn een schatting van het wereldwijde aandeel van besturingssystemen.

Als je de gemiddelde cijfers van de afgelopen 12 maanden erop naslaat, verwachten we dat gedurende de komende twee jaar het aandeel van Windows 7 wegzakt ten opzichte van Windows 10 en het inhaalmoment zal naar verwachting in september zijn. Op dat moment moet Windows 10 45,7 procent van de Windows-pc's aansturen en Windows 7 zakken naar 45,5 procent.

Vergelijking met Windows XP

Na september ligt het voor de hand dat die trend doorzet en Windows 10 groeit, terwijl Windows 7 terrein verliest. Maar zelfs met het doortrekken van de huidige lijn komen we op 14 januari 2020, als de ondersteuning vervalt, uit op een robuust Windows 7-aandeel van maar liefst 39 procent. Ter vergelijking: Windows XP draaide bij het vervallen van de ondersteuning op ongeveer 30 procent van de pc's.

Hierna: We stevenen af op veel meer Windows 7-plakkers dan er destijds XP-plakkers waren.

Het ligt niet voor de hand dat we deze lijn op die simplistische manier lineair kunnen doortrekken en dat meer mensen Windows 7 vervangen voor Windows 10 in de opmaat richting het pensioen van de oude versie. Of een ander scenario is dat migratie versnelt, dan vertraagt en weer oppikt als de End-of-Life-datum in zicht is.

Migratie loopt achter

In de laatste 12 maanden voordat Windows XP in april 2014 met pensioen ging, viel het aandeel met ongeveer één procentpunt per maand. In het jaar daarvoor was dat nog 0,65, wat illustreert hoe de migratie versnelt als de deadline nadert.

Met de huidige voorspelling zakt Windows 7 bij lange na niet snel genoeg om geen grote rol meer te spelen op het moment dat Microsoft er de stekker uit trekt. Dat moet geen verrassing zijn, aangezien het migratietempo al een tijdje achterloopt op de snelheid waarmee voorganger Windows XP werd uitgefaseerd.

Veel Windows 7-plakkers

Maar we zien een potentieel struikelblok met het idee dat Windows 7 nog groter is op zijn pensioendatum als Windows XP op zijn pensioendatum. Tel daarbij op dat we bij Computerworld twee jaar voor het einde van XP onze schatting lager uitviel dan de daadwerkelijke XP-plakkers op het moment van pensionering en je ziet een forse uitdaging.

Op de laatste pagina: Microsoft zal hardere taal uiten nu de pensioendatum in zicht begint te raken.

In april 2014 toen de ondersteuning van zijn voorganger verviel, draaide 29 procent van alle Windows-pc's nog steeds de gepensioneerde versie. Twee jaar eerder voorspelden we op basis van migratietrends dat dit op dat moment een percentage van 17 procent zou zijn. Dat we 12 procentpunten te laag zaten, voorspelt weinig goeds als je kijkt naar onze huidige projectie van 39 procent in januari 2020.

Kortom, de huidige voorspelling kan zelfs nog een stuk lager uitpakken dan de realiteit in 2020. Dat terwijl Microsoft nu even negatief praat over Windows 7 als destijds het geval was bij Windows XP en het bedrijf mensen ertoe wilde verleiden om over te stappen op Windows 7. Volgens Microsoft is Windows 7 allang verouderd en voldoet het niet aan de huidige eisen van IT-afdelingen.

Einde nabij

Je kunt verwachten dat Microsoft dat soort bewoordingen vaker gebruikt en stevigere taal uit als de deadline steeds dichterbij komt. Het bedrijf zal de komende maanden vaak herhalen en benadrukken dat het nog minder dan twee jaar is voor Windows 7 dood neervalt en dat we minder tijd hebben dan we denken.