In tegenstelling tot wat normaal gebeurt, verloor Windows 10 in het laatste jaar van Windows 7 de meeste gebruikersaantallen sinds maart vorig jaar en dat schetst een verwarrend en verontrustend plaatje. Windows 7 pakte er zelfs actieve gebruikers bij in februari, waardoor de afname die we eerder nog zagen met het pensioen in zicht ongedaan is gemaakt.

10 daalt, 7 stijgt

Windows 10 daalde een beetje naar een totaalaandeel van 40,3 procent van alle computers (dus ook macOS, Linux en Chrome OS - hoewel Windows samen goed is voor 87 procent van alle desktopcomputers ter wereld) en 46,1 procent van alle Windows-pc's.

Windows 7 steeg met een opvallende 1,2 procentpunten om terug te keren naar een eerder niveau: 38,4 procent van alle computers en 43,9 van alle Windows-pc's. Windows 10 behoudt dus wel zijn voorsprong, maar die is kleiner geworden. Het reeds lange tijd gepensioneerde Windows XP kleeft nog op 3,3 procent van alle computers (3,8 procent van het Windows-segment).

Wereld op z'n kop

Kortom, het was een zootje afgelopen maand. Windows 10 had moeten groeien, maar deed dat niet. Windows 7 en zelfs Windows XP hadden verder moeten afnemen, maar dat was niet het geval. Windows als geheel binnen de desktopcomputermarkt nam de laatste tijd af, maar vorige maand nam zijn relatieve aandeel juist toe.

Windows 7 kan hier nog steeds worden besteld.

De laatste keer dat we zulke vreemde cijfers zagen van marktvorser Net Applications was in maart 2018, toen Windows 10 acht tiende van een procentpunt daalde, terwijl Windows 7 en XP juist toenamen, met 1,8 punten en acht tiende procentpunten respectievelijk. Maar binnen twee maanden herstelde het gebruikelijke patroon (toename W10, afname W7) zich weer.

Langetermijnsverwachting

Dit kun je ook verwachten na de mysterieuze op-en-neergang van de afgelopen maand. Omdat dit niet om een getrokken gemiddelde gaat over tijd, maar een opname is van een maand, zie je af en toe rare verschuivingen van de statistieken die het bedrijf monitort. Dus laten we even kijken wat dit betekent voor de lange termijn.

Ook al wisselden de twee vorige maand stuivertje bleef Windows 10 wel populairder dan Windows 7 nadat de nieuwe versie eind vorig jaar eindelijk zijn voorganger inhaalde. Het lijkt er niet op dat het nieuwere OS die status gaat verliezen. We verwachten gebaseerd op de nieuwe gegevens dat Windows 10 een meerderheid gaat behalen in oktober. Die maand zou het OS de 50,4 procent moeten behalen.

Slechter nieuws

Maar de bijstelling van gegevens betekent ook dat meer machines Windows 7 bevatten wanneer dat systeem zijn allerlaatste beveiligingsupdates krijgt. Op 14 januari a.s. vervalt de ondersteuning van het Windows-OS, maar op dat moment verwachten we dat het systeem op nog meer dan veertig procent van de Windows-pc's draait, tenzij er iets drastisch verandert.

De cijfers zijn met de afwijkende maand een beetje aangepast, maar er kan een heleboel veranderen. De metingen van Net Applications zijn een benadering gebaseerd op telemetrie van het bedrijf die via een heleboel sites nagaat welke configuratie bezoekers gebruiken.

Waarom Windows 7

Maar wat de gegevens wel steeds beter laten zien, is dat Windows 7 behoorlijk hardnekkig is. Ter illustratie: met het pensioen van Windows XP maakten deskundigen zich al zorgen over de beveiliging van Windows-computers, omdat nog zoveel gebruikers vasthielden aan het systeem. Dat was toen 29 procent van alle Windows-pc's. Maar met Windows 7 komen we momenteel dus uit op meer dan 40 procent.

Dat cijfer kun je zien als een rabiate goedkeuring van Windows 7 of als afwijzing van opvolger Windows 10. Of een beetje van allebei. Maar de simpelste verklaring is dat gebruikers wellicht onzekerder zijn over het overstappen vanwege het updatemodel dat helemaal op de schop is gegaan met Windows 10. Wellicht houden zoveel mensen vast aan W7 omdat ze een traditionele refresh willen met nieuwe versies en eventueel SP's om de zoveel tijd, ongeacht de beveiligingsrisico's.

En de rest van de spelers?

Elders in de resultaten van vorige maand zien we dat het totale gebruikersaandeel van Windows gestegen is naar 87,4 procent. Dit is een nulsomspel, wat betekent dat dit ten koste is gegaan van de andere spelers. OS X en macOS zakten naar 9,7 procent en het gebruikersaandeel van Linux daalde drie tiende van een procentpunt naar 2,1 procent. Aan ChromeOS veranderde niets; die bleef op 0,4 procent.