De browser is wel aanwezig in Debian, maar mag geen logo hebben, zo meldt Internet News. Dit zou in strijd zijn met de 'Debian Free Software Guidelines'. Maar volgens Mozilla is het gebruik van de naam Firefox zonder logo in strijd met het merkenrecht.

Grote gevolgen heeft het niet voor Debian. Aangezien zij de broncode van Firefox kunnen gebruiken, kunnen ze een gelijksoortige browser in de distributie opnemen, zonder de naam (en het logo van) Firefox. Dit kan volgens de nieuwssite binnen een week geregeld zijn.

Mozilla heeft zich onlangs voorgenomen meer werk te maken van het merkenrecht. "Als je de Firefox-naam gebruikt zal je ook de rest van het merk moeten gebruiken", stelt Mike Connor van Mozilla. "Je kan niet zomaar zelf bepalen welke delen je wel en niet gebruikt. Gebruik de beschermde naam en het logo of gebruik geen van beide." Bron: Techworld