Reden voor de problemen is de update van de Update-functie in Windows XP en Vista. Volgens WindowsSecrets.com leidt de betreffende patch ertoe dat bepaalde gebruikers de laatste circa tachtig security updates niet meer kunnen ophalen bij Microsoft. De problemen met het ophalen van security updates doen zich voor bij Windows-bezitters die gebruik hebben gemaakt van de reparatiefunctionaliteit van het besturingssysteem. Bij een dergelijke reparatie worden de huidige kritieke systeembestanden vervangen door de originele bestanden afkomstig van de Windows installatie-cd.

Het door WindowsSecrets.com gesignaleerde probleem wordt bevestigd door Adrian Kingsley-Hughes, security blogger bij ZDNet. Windows-gebruikers die zijn getroffen, kunnen de problemen op twee manieren verhelpen: door de ongeregistreerde dll-bestanden handmatig te registreren; of door een oudere versie van de Windows Update bestanden te installeren.

Toen bekend werd dat Microsoft zonder medeweten van de gebruikers een update had gedaan aan het Update-systeem van Windows leidde dat al tot de nodige ongeruste reacties. In september gaf Microsoft toe dat de update 'transparanter' had moeten worden uitgevoerd. Bij een eventuele volgende gelegenheid wil Microsoft gebruikers beter informeren over het updaten van Windows Update.

Kingsley-Hughes meent dat deze affaire nog maar eens aantoont dat het van groot belang is dat Microsoft gebruikers niet zo maar ongedocumenteerde updates in de maag splitst. "Zelfs de best geteste update kan een ongewenst bijeffect hebben. Maar als patches goed gedocumenteerd zijn en op zo'n manier worden uitgebracht dat gebruikers (en vooral it-professionals) weten dat ze bestaan, dan is er in ieder geval een aangrijppunt bij het oplossen van problemen."

Bron: Techworld