Met het Google Blog Converters-project maakt de zoekmachinegigant het mogelijk om alle content van bijvoorbeeld Blogger te transporteren naar Wordpress. Ook reacties en blogposts kunnen makkelijk uitgewisseld worden, zo schrijft Google's 'Data Liberation Front'. Het team benadrukt dat de blog van de gebruiker is, 'en de data dus ook'.

Het open source project biedt de service op dit moment aan voor het uitwisselen van data tussen de bekende blogplatformen Blogger, LiveJournal, MovableType en Wordpress. Google stelt ook templates beschikbaar om de conversies uit te voeren met de Google App Engine.

Data uitwisselen

In de toekomst is het de bedoeling om om ook andere systemen aan te sluiten op het project. Daarnaast zouden ook diensten zonder import- en exportopties kunnen werken met Google Blog Converters via de aangeboden application programming interface's (api's). Een open gedeelte van de code van sommige diensten waarmee andere bedrijven gebruik kunnen maken van de functionaliteit. Verschillende programma's kunnen zo makkelijker data uitwisselen.

Dit project sluit aan op de afspraken die gemaakt zijn door de DataPortability werkgroep. Die werkgroep zet zich in voor het recht om user-generated content tussen sociale netwerken te kunnen delen. Google is sinds begin 2008 lid van die werkgroep waar onder andere ook Facebook en Plaxo onderdeel van uitmaken.

Nieuwe generatie software

De gezamenlijke steun voor het DataPortability-initiatief zou deuren openen voor een nieuwe generatie software op het gebied van sociale contacten, gebruikersrechten en interoperabiliteit. Dit betekent volgens oprichter Chris Saad dat gebruikers in staat zullen zijn om hun vrienden en mediabestanden te benaderen vanuit alle programma's, sociale netwerksites en widgets die het DataPortability-initiatief ondersteunen.