Google Apps for Education doen niet aan profilering, maar de EFF ontdekte in een onderzoek onder leerlingen in de VS dat browser Chrome automatisch synchroniseert met de servers van Google. Zo ontvangt Google wachtwoorden, zoektermen en de webgeschiedenis van studenten die een Chromebook gebruiken.

Belofte omzeild

De EFF juicht het bebruik van zulke apparaten in het onderwijs toe, maar dan wel als de privacy van leerlingen wordt beschermd. De organisatie vindt dat Google scholen misleidt, omdat het bedrijf eerder beloofde dat gegevens van scholieren niet onnodig zouden worden opgeslagen en tekende de Student Privacy Pledge.

Maar het is niet alleen de browser die de privacy van leerlingen schendt. Ook wordt persoonlijke studentinformatie gedeeld met derde partijen en ook dat beloven bedrijven die de Privacy Pledge tekenden niet te doen.

Automatische synchronisatie uit

Dat blijkt dat die belofte met voeten is getreden, schiet de EFF in het verkeerde keelgat. De organisatie heeft daarom een klacht ingediend bij de Amerikaanse marktwaakhond FTC wegens misleiding door Google. Het softwarebedrijf heeft inmiddels beloofd de automatische synchronisatie van de browser uit te zullen schakelen.